Spoedeisende zorg in het buitenland

We gaan er natuurlijk vanuit dat u een fijne vakantie heeft en dat er niets gebeurt. Maar als dat toch het geval is, is er een aantal dingen die handig zijn om te weten. Die staan op deze pagina uitgelegd.

Alarmcentrale

Heeft u onverwacht zorg nodig in het buitenland? Bel dan altijd de medewerkers van onze Alarmcentrale. Zij kunnen u namelijk helpen bij het regelen van de zorg. Denk hierbij aan het vinden van een geschikte zorgaanbieder of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Maar ook het regelen van vervoer valt onder de diensten van de Alarmcentrale. Ook kunnen de medewerkers bepalen of het echt gaat om spoedeisende zorg, of dat u beter kunt wachten tot u terug bent in Nederland. Dit kan u veel onnodige kosten besparen. Moet u toch een bedrag betalen aan de zorgverlener in het buitenland? Dan kan de Alarmcentrale u ook helpen door het treffen van betalingsregeling met deze zorgverlener. Het telefoonnummer van de Alarmcentrale is +31 (0)570 68 73 33.

 

MEER INFORMATIE ALARMCENTRALE

Zorgpas/EHIC

U kunt via Mijn Salland een digitale EHIC op uw telefoon opslaan. EHIC staat voor ‘European Health Insurance Card’. U kunt hiermee een vergoeding krijgen als u onvoorziene zorg nodig heeft in:

 

  • 27 EU-landen
  • Liechtenstein, Noorwegen en IJsland
  • Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

 

De EHIC geeft recht op spoedeisende zorg op vakantie of bij tijdelijk verblijf in een ander Europees land onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs als de personen die in dat land verzekerd zijn.

 

De zorgverlener stuurt de factuur meestal rechtstreeks naar ons, maar het kan zijn dat u toch nog iets moet voorschieten. Bijvoorbeeld als er een eigen bijdrage geldt. In dat geval kunt u die kosten achteraf bij ons declareren. Wij beoordelen vervolgens of het vergoed wordt vanuit uw zorgverzekering. In sommige gevallen zult u de kosten bij uw reisverzekering moeten declareren.

 

Zorg er dus voor dat de digitale EHIC op uw telefoon staat voordat u op vakantie gaat. De EHIC is persoonsgebonden en wordt niet geaccepteerd door particuliere zorgverleners zoals privéklinieken. U kunt de EHIC ook niet gebruiken voor niet-spoedeisende (planbare) zorg. Daarvoor gelden andere regels.
 

MEER INFORMATIE OVER DE EHIC

Vergoeding spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisend zorg nodig in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan wordt dit (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt dan 100% vergoeding volgens het wettelijke tarief dat voor dezelfde behandeling in Nederland is vastgesteld. Als er geen wettelijk tarief is, dan gaan we uit van het gemiddelde gecontracteerde tarief van dezelfde behandeling in Nederland.

 

Let op: zorg in het buitenland is in sommige gevallen veel duurder dan in Nederland. Hiervoor kunt u bij ons een aanvullende verzekering afsluiten. Met elke van onze vier aanvullende verzekeringen krijgt u 100% vergoeding voor spoedeisende zorg in EU/EER-landen en Zwitserland. Met de Plus en Top aanvullende verzekering kunt u ook nog de kosten van spoedeisende zorg in de rest van de wereld verzekeren.

 

BEKIJK DE VERGOEDING

Buitenlandse factuur declareren

Als de zorgverlener in het buitenland de EHIC accepteert, dan stuur hij/zij de factuur meestal rechtstreeks naar ons. In sommige gevallen moet u wel zelf ter plekke betalen; u kunt de factuur dan bij ons declareren.

 

Om een buitenlandse factuur te kunnen declareren, moet deze opgesteld zijn in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools of Turks. Als dit niet het geval is, stuurt u dan een vertaling mee van een beëdigd vertaler. De buitenlandse factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 

  • Naam, adres, woonplaats en beroep van de zorgaanbieder.
  • Datum van de nota en de datum waarop de zorg heeft plaatsgevonden.
  • Beschrijving van de zorg*.
  • Naam en geboortedatum van de verzekerde.

 

* Voor een beschrijving van de zorg is een behandelverslag van de behandelend zorgverlener/arts noodzakelijk.

Formulier buitenlandse declaratie

Let op: anders dan bij het declareren van een Nederlandse factuur, hebben we bij een buitenlandse factuur ook een Formulier buitenlandse declaratie (pdf) nodig. Zonder dit formulier kan uw declaratie helaas niet behandeld worden. Stuur het formulier, samen met de originele factuur en een eventuele vertaling naar:

 

Salland Zorgverzekeringen

Afdeling Declaratie

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

 

Een postzegel is niet nodig