Geplande zorg in het buitenland

Met geplande zorg bedoelen wij twee verschillende dingen: zorg die u wel nodig heeft, maar die geen spoed heeft óf zorg die u continu nodig heeft, en die dus door moet gaan in het buitenland (bijvoorbeeld bij nierpatiënten die ook op vakantie dialyse nodig hebben).

Wel zorg nodig, geen spoed

Voor een niet-spoedeisende behandeling in het buitenland bij een minimaal verblijf van 1 nacht (een opname) moet u altijd schriftelijk toestemming bij ons aanvragen. Ook bij een geplande poliklinische behandeling (dus zonder opname) raden wij u aan om altijd vooraf bij ons te informeren of de behandeling vergoed wordt. U komt dan achteraf niet voor onnodige financiële verassingen te staan.

 

Een aantal voorbeelden van niet-spoedeisende zorg waarvoor u altijd toestemming moet vragen als u dit in het buitenland wil ondergaan:
 

 • Vruchtbaarheidsbehandelingen (bijvoorbeeld IVF en ICSI)
 • Behandelingen tegen kanker
 • Behandelingen tegen de ziekte van Lyme
 • Revalidatietrajecten
 • Behandelingen om van een verslaving af te komen

 

Let op: deze lijst is niet volledig. Wilt u een behandeling ondergaan in het buitenland? Neemt u dan altijd contact met ons op, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Ook is het zo, dat de zorg in het buitenland sowieso niet vergoed wordt als dat hier in Nederland ook niet vergoed zou worden.

Hoe vraag ik toestemming aan?

U kunt toestemming aanvragen bij onze medisch adviseur. De aanvraag moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 

 • Naam en adres van de buitenlandse zorgverlener
 • Specialisatie van de zorgverlener
 • Geplande datum van de zorg (als dit bekend is)
 • De aard van de aandoening
 • Welke zorg er gepland is
 • Een verwijzing van uw huisarts (bij medisch specialistische zorg of revalidatie)
 • Als een opname gepland is: verwachte duur van de opname
 • Verwachte kosten
 • Waarom de behandeling in het buitenland plaatsvindt en niet in Nederland

 

U kunt de aanvraag voor toestemming sturen naar:

 

Salland Zorgverzekeringen

Medisch adviseur

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Is uw behandeling niet tijdig in Nederland beschikbaar, maar wel in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan beoordelen wij of we u toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. Wij geven dan toestemming voor uw behandeling, waarna u de kosten vergoed kunt krijgen volgens de voorwaarden van het behandelland.

 

Is uw behandeling wel tijdig beschikbaar in Nederland, maar wilt u zelf behandeld worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding op grond van Richtlijn 2011/24/EU. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat u in Nederland vergoed zou krijgen voor deze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.


Voor meer informatie over zorg in het buitenland kunt u de website van het Nationale Contactpunt (NCO) Grensoverschrijdende zorg Nederland raadplegen. Hier kunt u ook meer lezen over de Europese regelgeving.

Doorgaande zorg bij chronische aandoening

In sommige gevallen is de behandeling in het buitenland medisch noodzakelijk, omdat u chronische zorg nodig heeft. Zonder deze zorg zal er blijvende gezondheidsschade optreden. Dat willen we natuurlijk voorkomen; voor deze vorm van zorg in het buitenland heeft u dan ook geen toestemming nodig.

 

Gebruikt u medicatie die u ook tijdens uw verblijf in het buitenland nodig heeft? Denkt u er dan aan om ruim voor uw vertrek met uw apotheek te overleggen of u extra medicatie meeneemt, of dat u in het buitenland uw herhaalmedicatie ophaalt. Dit bepaalt de apotheker in overleg met uw huisarts. We adviseren u ook om een medicijnenpaspoort mee te nemen op uw reis. Hier staan alle medicijnen in genoemd die u gebruikt, inclusief de stofnaam. Dit kan problemen voorkomen bij de douane en het maakt het gemakkelijk om in het buitenland nieuwe medicijnen te halen (bijvoorbeeld na verlies of diefstal, of bij het ophalen van uw herhaalmedicatie).