Vragen wanbetalersregeling

Antwoord op veelgestelde vragen

Wanneer u zes maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering betaalt, dan melden wij u aan als wanbetaler bij het CAK. Op deze pagina hebben wij enkele veelgestelde vragen over de wanbetalersregeling voor u op een rijtje gezet.

Staat uw vraag over de wanbetalersregeling er niet tussen? Kijk op onze informatiepagina over kosten zorgverzekering betalen. Of stuur uw vraag via het online contactformulier.

 

De wet verplicht zorgverzekeraars om verzekeringnemers een betalingsregeling aan te bieden als ze een betalingsachterstand hebben van minimaal twee maandpremies. Het kan zijn dat de verzekeringsnemer hier niet op ingaat of zich niet houdt aan de afgesproken regeling. Wanneer de premieschuld is opgelopen tot zes maandpremies of meer, moeten wij de verzekeringsnemer aanmelden bij het CAK.

Wanneer wij iemand aanmelden, neemt het CAK de premie-inning van ons over. Het CAK zorgt ervoor dat u weer premie betaalt. Dit bedrag wordt ingehouden op uw salaris of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om hieraan mee te werken. Kan de premie niet worden ingehouden op een salaris of uitkering, dan wordt beslag gelegd op de eigendommen van de verzekerde.

Wanneer u bij ons een zorgverzekering afsluit, dan is dat een particuliere overeenkomst. Betaalt u geen premie of niet op tijd, dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen. U bent dan onverzekerd. Omdat u verplicht bent een zorgverzekering te hebben, wil de overheid niet dat u onverzekerd kunt raken. De overheid heeft daarom de regeling wanbetalers ingesteld. Het CAK voert de regeling uit.

Bijna alle wanbetalers met een premieschuld van zes maanden of meer betalen hun premie automatisch via hun loon of uitkering. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. De bedoeling is wel dat iedereen uiteindelijk zijn zorgpremie weer zelf betaalt aan de verzekeraar.

Ja, mensen die hun premie niet betalen, ontvangen de zorg die ze eventueel krijgen eigenlijk op kosten van andere mensen die dat wel elke maand doen. Dat is één van de reden waarom de wanbetalersregeling ingevoerd is. Op die manier gaat iedereen weer premie betalen.

U kunt niet zomaar tot wanbetaler worden bestempeld. Wij moeten u, als u een betalingsachterstand hebt, ten minste twee keer met een herinnering en/of aanmaning op de hoogte hebben gesteld van de betalingsachterstand. Lees hoe wij u informeren bij een betalingsachterstand.

Nee, het is niet mogelijk om uw zorgverzekering op te zeggen als u een betalingsachterstand heeft. Heeft u alle facturen en kosten betaald, dan kunt u uw zorgverzekering opzeggen.

Nee, wanneer u de schuld aan ons heeft afgelost, dan melden wij u af bij het CAK. Dit geldt ook als u schuldhulpverlening bent aangegaan en een schuldregeling of een stabilisatieovereenkomst heeft afgesloten. De premie wordt niet langer ingehouden van uw salaris of uitkering. U betaalt weer de gewone premie aan ons.

Ja. Uw recht op zorgtoeslag verandert niet als u een premieschuld heeft.

Let op: als premie die het CAK int, niet (helemaal) op uw inkomen of uitkering kan worden ingehouden, kan de zorgtoeslag aan het CAK worden uitbetaald in plaats van aan u. Wordt de premie volledig op uw inkomen of uitkering ingehouden, dan zijn er geen wijzigingen in de uitbetaling van de zorgtoeslag.

Met een betalingsachterstand voor de zorgverzekeringspremie wordt u niet geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR).

Wanneer u de premieschuld heeft afbetaald, geven wij dit door aan het CAK. Wij zijn wettelijk verplicht om mensen die hun schuld hebben afgelost weer af te melden bij het CAK. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet hier op toe. Het CAK stopt dan met het inhouden van de premie op uw salaris of uitkering.

Nee. U bent geen wanbetaler meer wanneer u uw schuld heeft terugbetaald.

Wanneer u een premieschuld hebt van zes maandpremies of meer, wordt een bestuursrechtelijke premie door het CAK ingehouden op het inkomen. De mogelijke bronnen hiervoor zijn loon, uitkering en pensioen. De zorgtoeslag van wanbetalers kan direct door de Belastingdienst aan het CAK overgemaakt worden als gedeeltelijke betaling van de bestuursrechtelijke premie.

De premie die door het CAK wordt ingehouden op uw salaris of uitkering is een ‘bestuursrechtelijke premie’. Deze premie ligt iets hoger dan de standaardpremie. De standaardpremie is de gemiddelde premie die zorgverzekeraars in rekening brengen.

Zodra u alle openstaande vorderingen en bijkomende kosten (zoals eigen risico, rente, incasso- en deurwaarderskosten) heeft betaald, zullen wij u afmelden bij het CAK. Hierna brengen wij u het maandelijks verschuldigde bedrag, zoals vermeld op het polisblad, weer in rekening. De inning van de premie door het CAK wordt stopgezet. U ontvangt hierover bericht van het CAK.

Ook als u in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling of een stabilisatieovereenkomst heeft afgesloten, wordt u afgemeld bij het CAK.

Zodra u alle openstaande vorderingen en bijkomende kosten (zoals eigen risico, rente, incasso- en deurwaarderskosten) heeft betaald, melden wij u af bij het CAK. Hierna brengen wij u het maandelijks verschuldigde bedrag, zoals vermeld op het polisblad, weer in rekening. De inning van de premie door het CAK wordt stopgezet. U ontvangt hierover bericht van het CAK.

Ook als u in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling of een stabilisatieovereenkomst hebt gesloten, wordt u afgemeld bij het CAK.

De premie die het CAK op uw inkomen inhoudt, heeft in de regel voorrang op de andere schulden. Alleen beslagleggingen vanwege schulden voor (rijks)belastingen en/of sociale premies gaan voor.

Heeft u op dit moment al een loon- of uitkeringbeslag door andere schulden? Wij raden u aan de deurwaarder te informeren over het feit dat u in het bestuursrechtelijke regime terechtgekomen bent. Vertel ook dat het bedrag dat u betaalt voor uw zorgpremie is gewijzigd. Dit is ook van belang om ervoor te zorgen dat u niet onder het bestaansminimum komt.

Wanneer uw premieschuld is opgelopen tot minimaal zes maandpremies, melden wij u aan bij het CAK. Het CAK neemt op dat moment het innen van de toekomstige zorgpremie voor de basisverzekering van ons over.

Het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de nominale premie van Salland is om de kosten te dekken die het CAK maakt voor de inning van de maandelijkse premie. Er wordt niet mee afgelost op de schuld die u heeft.

Er zijn twee manieren waarop u afgemeld kunt worden bij het CAK. Allereerst door zelf de volledige schuld te betalen die u bij ons heeft. Ten tweede door in een traject van schuldhulpverlening te stappen en een stabilisatieovereenkomst te sluiten. In beide gevallen gaat u vanaf dan weer de normale premie betalen aan Salland verzekeringen.