Vragen premieschuld

Antwoord op veelgestelde vragen

U bent verplicht premie te betalen voor uw zorgverzekering. Betaalt u geen premie, dan bouwt u een schuld op. Op deze pagina hebben wij enkele veelgestelde vragen over de procedure bij premieschuld voor u op een rijtje gezet.

Staat uw vraag over premieschuld er niet tussen? Stuur uw vraag dan via het online contactformulier.

 

Als u een betalingsachterstand van ten minste twee maandpremies hebt, dan sturen wij u hierover een brief. U krijgt dan een aanbod voor een betalingsregeling. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u binnen vier weken na dagtekening van de brief gereageerd hebben. De betalingsregeling houdt in dat u ons toestemming geeft om de afgesproken aflossingstermijnen en toekomstige verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Cliëntenservice op telefoonnummer (0570) 68 74 84. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur bereikbaar en staan u graag te woord.

Is (een gedeelte) van de premieschuld door ons uit handen gegeven aan een incassobureau? U kunt dan met het incassobureau een betalingsregeling afsluiten. U geeft het incassobureau een machtiging voor het automatisch incasseren van het bedrag dat u nog moet betalen.

Let op: met deze betalingsregelingen schort de al genomen of voorgenomen executiemaatregelen niet op.

U kunt telefonisch aan het incassobureau doorgeven dat u met hen een betalingsregeling wilt regelen.

Volgens de regering zou elke Nederlander in staat moeten zijn om de zorgpremie te betalen. Inkomens en uitkeringen zijn hierop afgestemd en de zorgtoeslag die de Belastingdienst/Toeslagen uitbetaalt, is er om eventuele financiële gaten op te vullen. Er kunnen situaties zijn waardoor de betaling van de zorgpremie niet meer lukt.

De beste manier om uit de betalingsproblemen te komen is om deze structureel op te lossen en uw inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Op de website van het NIBUD vindt u hierover informatie. Voor meer hulp of begeleiding bij het oplossen van uw schulden kunt u terecht bij de sociale dienst van uw gemeente. Zij kunnen u informeren over en begeleiden bij schuldhulpverlening. Meer informatie over schuldhulpverlening vindt u op de site van de branchevereniging: www.nvvk.eu.

U heeft geen gebruik gemaakt van ons eerdere aanbod of zich niet gehouden aan de afspraken. In de Zorgverzekeringswet staat dat u de zorgverzekering nu niet meer mag opzeggen, ook niet per 1 januari. Als er niets gebeurt, dan moeten wij u aanmelden bij het CAK. Deze instantie zorgt dat de premie wordt ingehouden op uw salaris of uitkering, of dat er beslag wordt gelegd op uw inkomen.

U kunt schriftelijk bezwaar maken binnen vier weken na dagtekening van de brief. Maak gebruik van ons online klachtenformulier of stuur uw bezwaar naar:

Salland verzekeringen
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 166
7400 AD Deventer

U ontvangt zo spoedig mogelijk van ons een schriftelijke reactie.
Wanneer u het niet eens bent met ons antwoord, dan kunt u uw klacht sturen naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht in de vorm van een bindend advies.

SKGZ
Postbus 291
3700 AG Zeist
www.skgz.nl

Het is ook mogelijk de zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Uw premieschuld is opgelopen tot ten minste de hoogte van zes maandpremies. Wij hebben u, en de eventueel door u verzekerde personen van 18 jaar en ouder, aangemeld bij het CAK. Wij hebben u daarover een brief gestuurd.

Het CAK neemt de inning van de toekomstige zorgpremie voor de basisverzekering van ons over. U ontvangt hierover van het CAK bericht. U blijft ondertussen verzekerd en houdt dus recht op verzekerde zorg.

Uw werkgever, uitkeringsinstantie of de Belastingdienst/Toeslagen krijgt van het CAK de opdracht om de premie in te houden vóórdat uw salaris, uw uitkering of de zorgtoeslag aan u wordt uitbetaald.

Het is niet gunstig wanneer het CAK via het loon of de uitkering de premie inhoudt.  Deze premie is 30 procent hoger dan de standaardpremie. De standaardpremie is de gemiddelde premie die een zorgverzekeraar vraagt.

Het CAK neemt alleen de premie-inning van de basisverzekering over van Salland Zorgverzekeringen. Salland Zorgverzekeringen brengt u nog wel het eigen risico in rekening. Ook ontvangt u een rekening bij declaraties die niet of niet volledig worden vergoed. Bijvoorbeeld een tandartsrekening.

Wanneer uw schuld is voldaan, melden wij u af bij het CAK. Het CAK informeert ook uw werkgever of uitkeringsinstantie dat er geen premie meer hoeft te worden ingehouden op uw loon of uitkering. U betaalt vanaf dat moment weer zelf de premie aan Salland Zorgverzekeringen.

U wordt ook afgemeld wanneer u in een traject van schuldhulpverlening zit en een stabilisatieovereenkomst hebt gesloten. Komt u in een traject van schuldhulpverlening echter uw afspraken niet na, dan wordt u weer aangemeld bij het CAK.

Wanneer u een betalingsachterstand heeft van drie maandpremies, beëindigen wij uw aanvullende verzekering. U bent dan niet langer aanvullend verzekerd. Wilt u weer aanvullend verzekerd zijn? Betaal eerst de volledige schuld die u bij Salland Zorgverzekeringen heeft, u kunt hiervoor ook een betalingsregeling afspreken. Daarna kunt u zich weer aanmelden voor een aanvullende verzekering.

Om een betalingsregeling af te sluiten kunt u:

  • een mail sturen naar info@salland.nl
  • contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer (0570) 68 74 84

Nee, Salland Zorgverzekeringen heeft geen contact met uw werkgever of uitkeringsinstantie. Wij melden u bij een premieschuld van zes maandpremies of hoger aan bij het CAK. Het CAK geeft uw werkgever of uitkeringsinstantie de opdracht om de opgelegde premie ieder maand in te houden op uw salaris en af te dragen aan het CAK.

Bij een premieschuld van ten minste zes maandpremies worden u en de eventueel door u verzekerde personen van 18 jaar en ouder aangemeld bij het CAK. Het CAK neemt de premie-inning voor de basisverzekering over van Salland Zorgverzekeringen. Van het CAK ontvangt u hierover bericht. De zorgverzekering loopt wel gewoon door, en u houdt dus recht op verzekerde zorg.

Verzekerden jonger dan 18 jaar worden niet aangemeld bij het CAK. Zij betalen geen premie voor de basisverzekering.