Vragen eigen bijdrage

Antwoord op veelgestelde vragen

Wanneer u zorg nodig heeft, kan hiervoor een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding gelden. Op deze pagina hebben wij enkele veelgestelde vragen over de eigen bijdrage voor u op een rijtje gezet.

Staat uw vraag over de eigen bijdrage er niet tussen? Bekijk onze informatiepagina’s over eigen bijdrage of stuur uw vraag via het online contactformulier.

 

Het kan zijn dat u zorg gebruikt waarvoor een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding geldt. Dat betekent dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen of niet vergoed krijgt. In het kort komt het er op neer dat (naast het eigen risico) alle zorg waarvoor u geen vergoeding krijgt, als eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Lees verder over de eigen bijdrage.

 

De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht als wij de factuur van de zorgverlener hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Als u zelf de factuur declareert, dan vergoeden wij het bedrag min de eigen bijdrage.

Er zijn verschillende soorten eigen bijdragen:

  1. Wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding.
  2. Eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Deze eigen bijdrage of maximale vergoeding is door ons vastgesteld. Declareert u of uw zorgverlener meer dan deze maximale vergoeding, bijvoorbeeld uw tandarts of fysiotherapeut, dan komt de rest van het bedrag voor uw rekening.
  3. Eigen bijdrage bij maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg
    Een eigen bijdrage kan ook ontstaan als de niet-gecontracteerde zorgverlener tarieven rekent die hoger zij dan onze maximumtarieven.

Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u (een deel van) de eigen bijdrage vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wat u precies vergoed krijgt, leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding.

Ook in onze aanvullende verzekeringen krijgt u zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. Bijvoorbeeld 75% van uw tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. U kunt in de verzekeringsvoorwaarden lezen of in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.


De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht als wij de factuur van de zorgverlener hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Als u zelf de factuur declareert, dan vergoeden wij het bedrag min de eigen bijdrage.

Of u een eigen bijdrage betaalt hangt af van de zorg die u nodig heeft en uw aanvullende verzekering. Ook in onze aanvullende verzekeringen krijgt u zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. Bijvoorbeeld 75% van uw tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. U kunt in de verzekeringsvoorwaarden nalezen of in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

 

De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht als wij de factuur van de zorgverlener hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Als u zelf de factuur declareert, dan vergoeden wij het bedrag min de eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt. Zo geldt er een wettelijke eigen bijdrage voor onder andere kraamzorg, hulpmiddelen of ziekenvervoer. De overheid bepaalt de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde.

De hoogte van de eigen bijdragen en maximale vergoedingen uit de aanvullende verzekering hangt af van de door u gekozen aanvullende verzekering.

Over betaling van uw eigen bijdrage krijgt u altijd vooraf bericht. Wij kijken elke maand of u zorg heeft gebruikt waarvoor een eigen bijdrage geldt. In dat geval ontvangt u van ons een brief of e-mail met een overzicht van de kosten en het bedrag dat u zelf moet betalen. Lees meer over betalen eigen risico of eigen bijdrage.

Declareert u zelf een factuur, dan wordt de eigen bijdrage automatisch door ons verrekend. U hoeft hiervoor niets te doen. Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van de eigen bijdrage.

Declareert u zelf een factuur, dan hoeft u niets te doen. Uw declaraties verrekenen we eerst met een eventuele (wettelijke) eigen bijdrage. Voor vergoedingen vanuit de basisverzekering telt het bedrag dat overblijft eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico.

Als uw zorgverlener de factuur rechtstreeks naar ons stuurt, dan ontvangt u van ons een factuur voor het eigen risico of de eigen bijdrage. Wij kijken elke maand of we declaraties van uw zorgverlener hebben ontvangen waarop een eigen bijdrage van toepassing is. Over betaling van uw eigen bijdrage krijgt u altijd vooraf bericht.

 

Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van de eigen bijdrage.

Er zijn verschillende wettelijke eigen bijdragen. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor kraamzorg, hulpmiddelen of ziekenvervoer. Bent u aanvullend verzekerd, dan krijgt u soms (een deel van) deze eigen bijdragen vergoed. Wat u precies vergoed krijgt, leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Ziekenhuizen en zorgverleners in de specialistische gezondheidszorg declareren via diagnosebehandelingcombinaties (DBCs). Zij declareren pas als zo'n DBC is afgesloten. Daardoor declareren zij pas laat, soms wel een jaar na de behandeling.

Een DBC is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC gesloten en direct daarna weer geopend. Nadat een DBC gesloten is stuurt de zorgverlener een declaratie naar ons. Vanaf dat moment kunnen wij de eigen bijdrage bij u in rekening brengen.

In verschillende aanvullende verzekeringen krijgt u zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Lees de verzekeringsvoorwaarden of in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

Met een tandartsverzekering krijgt u 75% van uw tandartskosten vergoed tot een maximum bedrag per jaar. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Lees de verzekeringsvoorwaarden of er in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

Uw tandarts heeft de factuur van uw tandartsbehandeling rechtsreeks bij ons gedeclareerd. Vanuit uw aanvullende verzekering wordt een deel van deze kosten vergoed. Het bedrag dat wij nu in rekening brengen, is de eigen bijdrage die na vergoeding nog overblijft. U kunt het bedrag in termijnen betalen.

De kosten voor zittend ziekenvervoer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. Deze brengen wij bij u in rekening. Ook vallen de kosten voor zittend ziekenvervoer onder het eigen risico.

U kunt het bedrag in termijnen betalen.

Uw diëtist heeft de factuur van uw behandeling rechtsreeks bij ons gedeclareerd. De kosten voor diëtetiek worden voor een deel vergoed vanuit de basisverzekering. Op deze kosten is het eigen risico van toepassing.

U kunt het bedrag in termijnen betalen.

De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Voor eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz) geldt dat bijvoorbeeld bij een bezoek aan de psycholoog.

De eerstelijns psychologische zorg valt ook onder het eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

U kunt het bedrag in termijnen betalen.