Vragen declaratie rekening

Antwoord op veelgestelde vragen

Wanneer u een rekening van een zorgverlener heeft ontvangen, wilt u deze rekening zo snel mogelijk declareren. Op deze pagina hebben wij enkele veelgestelde vragen over de declaratie van rekeningen voor u op een rijtje gezet.

Staat uw vraag over declaraties er niet tussen? Bekijk de informatiepagina over een rekening declareren bij Salland of stuur uw vraag via het online contactformulier.

 

De wettelijke eigen bijdrage wordt door de overheid vastgesteld. De wettelijke eigen bijdrage zijn die kosten van zorg die voor uw rekening blijven. Deze kosten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. Wanneer u gebruik maakt van zorg waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt, blijven die kosten voor uw rekening. De kosten die overblijven na aftrek van het eigen risico kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Onze aanvullende verzekeringen bieden in een aantal gevallen een aanvullende dekking voor de kosten van de wettelijke eigen bijdragen.

 

Het verplicht eigen risico wordt ook door de overheid vastgesteld. In 2020 is dit eigen risico €385,-. Het eigen risico is van toepassing op kosten van zorg die in beginsel wel vergoed worden vanuit de basisverzekering. Maar de eerste €385,- moet u zelf betalen. Daarna krijgt u wel een vergoeding voor de kosten die u heeft gemaakt.

 

U kunt naast het verplicht eigen risico ook kiezen voor een extra, vrijwillig eigen risico. In ruil daarvoor ontvangt u een korting op de premie.

 

Sommige vormen van zorg zijn uitgesloten voor het eigen risico.

Het inschrijvingstarief is het bedrag dat uw huisarts per kwartaal bij ons in rekening brengt. Deze facturen worden over het algemeen direct door de huisarts naar ons toe gestuurd.

 

Bij de tarifering wordt rekening gehouden met uw leeftijd en uw postcodegebied. Hierdoor kan het inschrijvingstarief per persoon verschillen. Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico.

Dit hangt af van de situatie, zoals de aard van het vervoer. Zo liggen de kosten bij spoedvervoer hoger dan bij gepland vervoer. De kosten voor ambulancevervoer vallen onder de basisverzekering en worden door ons betaald. Ambulancevervoer valt onder het eigen risico.

Zorgaanbieders declareren voor veel behandelingen in een ziekenhuis zogenoemde DBC-zorgproducten (DBC staat voor diagnosebehandelingscombinaties).

 

Onder een DBC vallen alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Voor een DBC-zorgproduct geldt een vast bedrag. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten. In sommige gevallen is zo’n vergoeding dan te hoog (u bent bijvoorbeeld maar kort bij de specialist geweest), maar in andere gevallen te laag (uw behandeling kostte bijvoorbeeld meer tijd dan normaal). Bij elkaar komen de kosten echter altijd zo rond het gemiddelde uit.

Neem contact op met onze klantenservice. Wij zijn telefonisch te bereiken via (0570) 68 74 84 of info@salland.nl of met uw zorgverlener.

Een tandarts is voor behandelingen duurder dan €250,- verplicht om een vrijblijvende offerte te maken voordat de behandeling plaatsvindt. Kost de behandeling minder dan €250,- dan is de tandarts alleen verplicht om de offerte uit te brengen als u daarom vraagt.

Ja, dat mag. Dit geldt ook voor andere zorgaanbieders. Bij de vaststelling van het factuurbedrag kan de huisarts uitgaan van het tarief van een consult of van een geplande behandeling. Ook mag de huisarts zelf bepalen wanneer hij het bedrag in rekening brengt. Dit kan direct na de eerste vergeten afspraak of bijvoorbeeld nadat u voor de derde keer een afspraak vergeten bent.
 

Wanneer u een afspraak bij de tandarts vergeet, dan kunt u daarvoor een factuur krijgen. Deze moet u betalen. Voor een vergeten afspraak geldt geen standaard bedrag. Over het algemeen ontvangt u een factuur voor de kosten die ongeveer overeenkomen met (een gedeelte van) een controle of behandeling. Let op: de kosten voor een vergeten afspraak worden niet vergoed door uw verzekering!

Heeft u een factuur van uw zorgverlener ontvangen en vergoeden wij de kosten daarvan? Voor de declaratie van kosten stuurt u de originele factuur naar ons toe. Gaat het om een ongeval vult u dan het schadeformulier in. U kunt ook via Mijn Salland een declaratieformulier downloaden. Er zijn dan al veel gegevens voor u ingevuld.

Stuur uw declaratie zonder postzegel naar:


Salland Zorgverzekeringen
afdeling Declaratie
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Let op:

  • Stuur de factuur binnen twaalf maanden na afloop van het jaar naar ons toe.
  • Maak een kopie van de originele factuur (en bij een ongeval ook van het declaratieformulier) voor uw eigen administratie. Aanmaningen, herinneringen en kopieën van facturen nemen wij niet in behandeling.
  • De factuur moet in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools of Turks geschreven zijn. Is de factuur in een andere taal geschreven? Voeg dan een vertaling van een beëdigd vertaler toe.

Nadat wij uw declaratie hebben ontvangen, ontvangt u de vergoeding in principe binnen tien werkdagen. Vanaf dat moment kunt u uw declaratie ook via Mijn Salland bekijken. Dat is mogelijk via de pagina "Mijn Declaraties".