Vragen basisverzekering

Antwoord op veelgestelde vragen

De basisverzekering is een verplichte verzekering als u in Nederland woont of werkt. Wij hebben hieronder enkele veelgestelde vragen over de basisverzekering voor u op een rijtje gezet.

 

Staat uw vraag over de basisverzekering er niet tussen? Bekijk de informatiepagina over de basisverzekering of stuur uw vraag via het online contactformulier.


 

Een verkorte weergave van alle vergoedingen vindt u online in ons vergoedingenoverzicht zorgverzekering. Per zorgsoort leest u welke vergoeding u krijgt vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekeringen. Niet alle voorwaarden voor de zorg en de vergoeding staan daarin vermeld. Voor een volledig overzicht bekijkt u de verzekeringsvoorwaarden.

De basisverzekering is een verplichte verzekering voor bijna iedereen die in Nederland woont of werkt. Een aanvullende verzekering biedt vergoedingen die niet (of maar heel beperkt) in de basisverzekering zijn opgenomen. Het is dus een verzekering die echt een aanvulling is op uw basisverzekering.

U kunt een van onze aanvullende verzekeringen of tandartsverzekeringen afsluiten als u een basisverzekering van Salland heeft. U heeft dan keuze uit vier aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen.
 

Het preferentiebeleid betekent dat een zorgverzekeraar kiest voor de vergoeding van bepaalde, vaak goedkopere, geneesmiddelen. Een zorgverzekeraar kan besluiten alleen het goedkopere middel te vergoeden. Dat is mogelijk als het goedkopere middel dezelfde kwaliteit en samenstelling heeft als het duurdere middel.

Voor meer informatie kunt u de vergoeding van geneesmiddelen lezen in het online vergoedingoverzicht of de verzekeringsvoorwaarden bekijken.

Als zorgverzekeraar sluiten wij contracten met zorgverleners over het verlenen van zorg en de prijs van de behandelingen. Ook maken wij afspraken over de kwaliteit, zodat u verzekerd bent van kwalitatief goede zorg. Ontvangt u zorg van een zorgverlener waarmee een contract is gesloten, dan krijgt u gecontracteerde zorg. Wij vergoeden de kosten zo veel mogelijk rechtstreeks aan de zorgverlener. U krijgt dan geen factuur.

Wij proberen met zoveel mogelijk zorgverleners een contract af te sluiten. De afgelopen jaren hebben wij met alle ziekenhuizen in Nederland contracten afgesloten. In onze zorgzoeker vindt u alle gecontracteerde zorgverleners en zorgverleners met wie wij nog geen contract hebben.

Maximumtarieven bij niet-gecontracteerde zorg
Voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener hebben wij meestal maximumtarieven opgesteld. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben gesloten, dan krijgt u de kosten tot het maximumtarief vergoed. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en rekent deze hogere tarieven dan het maximumtarief? Dan komen de kosten boven het tarief ook voor uw rekening.

Bekijk de lijsten met maximumtarieven. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Naturapolis: u heeft recht op zorg in plaats van vergoeding van de kosten van zorg.

De basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Salland zijn een naturapolis. De zorgverlener stuurt de factuurin de meeste gevallen direct naar ons toe. Sommige vergoedingen in de basisverzekering (hulpmiddelenzorg) en onze aanvullende verzekeringen (bijvoorbeeld het kraamzorgpakket) krijgt u in natura. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden voor een volledig overzicht.