Voorwaarden, documenten en reglementen 2022 

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van uw zorgverzekering bij Salland Zorgverzekeringen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van uw zorgverzekering bij Salland Zorgverzekeringen.

Documenten uit de verzekeringsvoorwaarden 2022

Gemeentepolis
 • Voorwaarden Gemeentepolis (PDF)
Algemeen
Alternatieve geneeswijzen
 • Lijst alternatieve zorgaanbieders (PDF)

Gecombineerde leefstijlinterventie
Fysiotherapie en oefentherapie
 • Besluit zorgverzekering, bijlage 1 (Lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF)
Fitmodule
 • Voorwaarden Fit Module (PDF)
Kraamzorg
 • Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (PDF)
Medisch specialistische zorg
 • Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen (PDF)
 • Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirugie (PDF)
Mondzorg
 • Spoedeisende mondzorg (PDF)
 • Lijst maximale vergoeding techniekkosten (PDF)
 • Vergoedingenoverzicht gebitsprothesen (PDF)
Niet-gecontracteerde zorg
Geneesmiddelen
Hulpmiddelen
 • Reglement Hulpmiddelen (PDF)
GGZ
 • Checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ (Word)
 • Lijst toegestane behandelingen GGZ (PDF)
Overig
 • Clausuleblad terrorismedekking (PDF)
 • Gedragsregels persoonsgegevens (PDF)
 • FISH-protocol (PDF)
 • Protocol incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PDF)
 • Beleidsplan materiele controle (PDF)
PGB
 • Reglement Zvw-pgb (PDF)
 • Declareren Zvw-pgb 2022 (PDF)