Documenten zorgverzekering 2019

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van uw zorgverzekering van Salland Zorgverzekeringen.

Verzekeringsvoorwaarden 2019

Zorgverzekeringskaarten

Sinds 2017 maken alle zorgverzekeraars documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten ‘zorgverzekeringskaarten’. Hieronder vindt u de kaarten van onze basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen.

 

Documenten uit de verzekeringsvoorwaarden 2019

Gemeentepolis
Algemeen
Alternatieve geneeswijzen
Fysiotherapie en oefentherapie
Kraamzorg
Medisch specialistische zorg
Mondzorg
Niet-gecontracteerde zorg
Geneesmiddelen
Hulpmiddelen
GGZ
Overig
PGB

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Voorwaarden 2020

Bent u op zoek naar de voorwaarden 2020? Deze vindt u hier.

 

VOORWAARDEN 2020