Aanvullende zorgverzekering wijzigen

Tijdens het jaar afsluiten of verhogen
Een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. Het is niet mogelijk om uw verzekering gedurende het jaar te wijzigen.


Let op: er geldt een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op de vergoedingen vanuit uw nieuwe aanvullende verzekering of tandartsverzekering. De verhoging gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek om verhoging hebben ontvangen. Vanaf dat moment bent u de nieuwe premie verschuldigd. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor verdere informatie.

Maak hieronder uw keuze:

U kunt tijdens het jaar een aanvullende verzekering afsluiten als u deze nog niet had. Een aanvullende verzekering afsluiten is alleen mogelijk als degene die u wilt verzekeren de basisverzekering van Salland verzekeringen heeft. Wilt u een aanvullende verzekering aanvragen? Vergelijk onze aanvullende verzekeringen en geef uw keuze aan ons door. Via Mijn Salland kunt u uw pakket samenstellen. In stap 2 kiest u voor “ik ben klant en wil een wijziging” doorgeven.

 

De aanvullende verzekering gaat dan in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek om het sluiten van de aanvullende verzekering hebben ontvangen. Vanaf dat moment bent u premie verschuldigd.

Wachttijd zes maanden

Sluit u tijdens het jaar een nieuwe aanvullende verzekering af? Dan geldt een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Gaat de wijziging bijvoorbeeld in per 1 april, dan kunt u vanaf oktober aanspraak doen op de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Tot die tijd houdt u recht op de vergoeding vanuit de basisverzekering.

U kunt tijdens het jaar uw aanvullende verzekering wijzigen. Vergelijk onze aanvullende verzekeringen en geef uw keuze aan ons door. Via Mijn Salland kunt u uw pakket samenstellen. In stap 2 kiest u voor “ik ben klant en wil een wijziging” doorgeven.

Wachttijd zes maanden

Er geldt een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit de nieuwe aanvullende verzekering. Gaat de wijziging bijvoorbeeld in per 1 april, dan kunt u vanaf oktober aanspraak doen op de vergoeding vanuit uw nieuwe aanvullende verzekering. Tot die tijd houdt u recht op de vergoeding vanuit uw huidige aanvullende verzekering.

De verhoging gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek om verhoging hebben ontvangen. Vanaf dat moment bent u de nieuwe premie verschuldigd.

U kunt tijdens het jaar een tandartsverzekering afsluiten als u deze nog niet had. Een tandartsverzekering afsluiten is alleen mogelijk als degene die u wilt verzekeren de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen heeft. Wilt u een tandartsverzekering aanvragen? Vergelijk onze aanvullende verzekeringen en geef uw keuze aan ons door. Via Mijn Salland kunt u uw pakket samenstellen. In stap 2 kiest u voor “ik ben klant en wil een wijziging” doorgeven.

 

De tandartsverzekering gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek om het sluiten van de tandartsverzekering hebben ontvangen. Vanaf dat moment bent u premie verschuldigd.

 

Let op: vraagt u de tandartsverzekering TandTop aan, dan kunnen wij bij uw aanvraag een verklaring vragen over de te verwachten behandelingen en het tandartsbezoek van de personen die u wilt verzekeren.

Wachttijd zes maanden

Sluit u tijdens het jaar een nieuwe tandartsverzekering af? Dan geldt een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit de nieuwe tandartsverzekering. Gaat de wijziging bijvoorbeeld in per 1 april, dan kunt u vanaf oktober aanspraak doen op de vergoeding vanuit uw tandartsverzekering. Tot die tijd houdt u recht op de vergoeding vanuit de basisverzekering.

U kunt tijdens het jaar uw tandartsverzekering wijzigen. Vergelijk onze tandartsverzekeringen en geef uw keuze aan ons door. Via Mijn Salland kunt u uw pakket samenstellen. In stap 2 kiest u voor “ik ben klant en wil een wijziging” doorgeven.

 

Let op: vraagt u de tandartsverzekering TandTop aan, dan kunnen wij bij uw aanvraag een verklaring vragen over de te verwachten behandelingen en het tandartsbezoek van de personen die u wilt verzekeren.

Wachttijd zes maanden

Er geldt een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit de nieuwe tandartsverzekering. Gaat de wijziging bijvoorbeeld in per 1 april, dan kunt u vanaf oktober aanspraak doen op de vergoeding vanuit uw nieuwe tandartsverzekering. Tot die tijd houdt u recht op de vergoeding vanuit uw huidige tandartsverzekering.

De verhoging gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek om verhoging hebben ontvangen. Vanaf dat moment bent u de nieuwe premie verschuldigd.