Tarievenlijsten 2022

Maximale tarieven niet-gecontracteerde zorg
Voor zorg uit de basisverzekering kunt u bij bijna alle huisartsen en ziekenhuizen terecht. Ook hebben wij hiervoor afspraken gemaakt met heel veel overige zorgverleners bij u in de buurt. U heeft bij ons dus veel keuzevrijheid als het om zorgverleners gaat. Wel hanteren wij maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat die een hoger tarief hanteert dan ons maximumtarief, dan betaalt u het verschil zelf.

Tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg in 2022

Meer informatie

Lees de algemene voorwaarden zorgverzekering 2022 voor meer informatie of kijk in het online vergoedingenoverzicht 2022 voor een verkorte weergave van de vergoedingen.

Maximale tarieven niet-gecontracteerde zorg