*Tarievenlijst 2016

Maximale tarieven niet-gecontracteerde zorg

Salland maakt met een groot aantal zorgverleners afspraken over zorg en de tarieven van zorg. Gaat u voor bepaalde zorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Er kunnen dan maximumtarieven gelden. In de tarievenlijst staan de maximumtarieven per zorgsoort. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven? Het verschil is dan voor uw eigen rekening.

Tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg in 2016

Meer informatie

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie of kijk in het online vergoedingenoverzicht zorgverzekering voor een verkorte weergave van de vergoedingen.