Tandartsen kunnen u in 2017 een factuur sturen

Sinds 2017 sluiten wij geen contracten meer met tandartsen. Dat betekent absoluut niet dat u niet meer verzekerd bent voor mondzorg, maar er verandert wel wat in de manier waarop kosten worden gedeclareerd. Dat leggen we graag aan u uit.

 

Als wij afspraken hebben gemaakt met een zorgverlener, dan worden alle kosten die hij voor u maakt, rechtstreeks bij ons gedeclareerd. Sommige niet-gecontracteerde partijen doen dit ook, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de factuur naar u te sturen, waarna u deze bij ons kunt declareren. Dit is nu ook het geval bij tandartsen. Omdat wij geen contracten met ze hebben, vallen ze onder de niet-gecontracteerde zorgverleners. Daarom kunnen er zich in 2017 twee situaties voordoen: de tandarts declareert rechtstreeks bij ons of hij stuurt u een factuur.

De tandarts declareert bij ons

Als een tandarts de gemaakte kosten rechtstreeks bij ons declareert, dan vergoeden wij aan de tandarts alle kosten die onder de basis-, aanvullende en/of tandartsverzekering vallen. Als er na deze vergoeding nog een bedrag overblijft, dan stuurt de tandarts u hier een factuur van. Eerder kreeg u deze factuur van ons, dit was de eigen bijdrage.

U krijgt een factuur en dient deze bij ons in

Sommige tandartsen kiezen ervoor om de factuur voor de volledige behandeling naar u te sturen. Deze factuur betaalt u eerst aan de tandarts en daarna kunt u het bij ons declareren. Wij vergoeden dan aan u alle kosten die onder de basis-, aanvullende en/of tandartsverzekering vallen. Het bedrag dat daarna (eventueel) overblijft, is de eigen bijdrage. Hier stuurden we u eerder een factuur voor, maar dat hoeft nu dus niet meer.

Hoe kan ik een factuur declareren?

Als u een factuur ontvangt van de tandarts (of van een andere zorgverlener), dan kunt u deze op drie manieren declareren. Als u gebruikmaakt van onze gratis Declaratie-app, dan heeft u het geld binnen vijf werkdagen op uw IBAN staan. U kunt ook het beveiligde Mijn Salland gebruiken. Declareert u liever per post? Stuur de originele factuur dan naar:

 

Salland Zorgverzekeringen

Afdeling Declaratie

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

 

Een postzegel is niet nodig. U kunt uw declaratie ook versturen via één van onze brievenbussen op verschillende locaties in en om Deventer.