EHBO-workshops voor sportverenigingen

EHBO-workshops voor sportverenigingen

 

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat veel Nederlanders zonder EHBO-kennis niet bereid zijn om bij zwaarder letsel eerste hulp te verlenen. Dat brengt risico’s met zich mee, want de juiste hulp kan in de eerste minuten na een ongeval van levensbelang zijn. Vooral bij bewusteloosheid, vergiftiging, botbreuken en bloedingen zeggen de meeste mensen zonder basiskennis niet te helpen. En vooral tijdens het sporten is een ongeluk zo gebeurd.

 

Eerder vertelden we al dat we de deelnemers aan de Salland Clubactie allemaal een EHBO-tas hebben gegeven. We merkten namelijk dat dit onderwerp leefde bij deze clubs. Nu geven we daar een vervolg aan door workshops aan te bieden aan deze clubs. Deze workshop ontwikkelden wij in samenwerking met EHBO Deventer, om de awareness over het belang van EHBO op de sportclub te vergroten. Deze workshop gaat in op de artikelen in de EHBO-tas en hoe deze gebruikt kunnen worden. Verder leren de deelnemers het volgende:
 

  • Wanneer ze zelf kunnen helpen en wanneer er hulp moet komen
  • Veel voorkomende EHBO-gevallen (per sport)
  • Korte introductie reanimatie

Bent u lid van een sportvereniging die meedoet aan de Salland Clubactie en heeft u interesse in deze workshop? Meld u dan bij de contactpersoon van uw club. Hij of zij heeft een e-mail van ons gekregen met meer informatie. Er zijn per vereniging drie plekken beschikbaar bij de workshops.

Basiscursus EHBO

Bij deze workshop krijgen de deelnemers geen certificaat. Het gaat vooral om het vergroten van de basiskennis over EHBO op de sportclub. Als u een diepere interesse heeft, dan kunt u natuurlijk altijd op eigen initiatief de basiscursus EHBO volgen bij EHBO Deventer. Extra aantrekkelijk is dat daarin vanaf dit jaar ook de eerste hulp aan kinderen is meegenomen. Van groot belang, want eigenlijk heeft elke vereniging wel junioren. Juist in dat segment is de EHBO-kennis onder ouders of begeleiders, die langs de lijn staan bij een incident, nog te weinig ontwikkeld. Wij kennen een vergoeding voor deze basiscursus in de aanvullende verzekeringen Plus en Top.