Brede regionale samenwerking voor gezondheid in de wijk

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst en Salland Zorgverzekeringen en Zorgkantoor Midden IJssel trekken samen op om gezondheid in de wijk te verbeteren. Hiertoe ondertekenen de partijen woensdag 16 oktober een samenwerkingsovereenkomst. Iedere wijk is anders. Daarom is een van de eerste acties het in kaart brengen van de zorgvraag per wijk in deze vier gemeenten.

 

De uitkomsten moeten leiden tot concrete initiatieven, bijvoorbeeld het aanpakken van overgewicht of het stimuleren van gezond gedrag.

Van Rijk naar gemeente

De gemeenten werken al langer samen met Salland Zorgverzekeringen en het Zorgkantoor Midden IJssel. Omdat er vanaf 2015 meer zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten komen, is die samenwerking versterkt. De partijen gaan samen onderzoeken wat die verschuiving van zorgtaken betekent voor onder meer langdurige zorg, thuisverpleging en sociale wijkteams.