Over De Company

De Company is een organisatie die meedenkt, meehelpt en diensten aanbiedt aan alle inwoners van Deventer. De Company onderneemt activiteiten op het terrein van kinderopvang, buitenschoolse opvang, persoonlijke dienstverlening en ontwikkelen allerlei projecten op het gebied van het combineren van arbeid-, zorg-, en privé-taken.

Kinderdagverblijf

De Company is kleinschalig en het kinderdagverblijf heeft een vast dagritme. Zo wordt op vaste tijden gegeten, gedronken, geslapen en gespeeld. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Natuurlijk houden kleinere kinderen, in overleg met de ouders, hun eigen voedings- en slaaptijden aan. Naast reguliere opvang biedt De Company flexibele opvang aan en hebben ze verruimde openingstijden van 7.00-19.00 uur.

Buitenschoolse opvang

De BSO is bedoeld voor kinderen uit alle groepen van de basisschool. De vorm waarin de opvang wordt gegoten is actief, inspirerend en betrokken. Er heerst in de BSO van De Company een huiselijke sfeer. Dat is belangrijk, want de kinderen moeten zich er wel thuis voelen. Daarnaast kan er ook lekker gewerkt worden, onder andere door de aanwezigheid van speel- en tekenmateriaal.

Team De Company

De Company heeft tussen de 25 en 30 pedagogisch medewerkers in dienst. Naast pedagogisch medewerkers zijn er regelmatig stagiaires op mbo-2, -3 of -4 niveau.