Gegevens verzekeringnemer

Aanhef*

Voor het incasseren van de termijnbedragen hebben wij je IBAN nodig. Betaalt u de maandelijkse premie per automatische incasso? Dan gebruiken wij voor het incasseren van de termijnbedragen hetzelfde IBAN.

Wil je de regeling voor jezelf aanvragen?*

Verzekerde 1

Verzekerde 2

Verzekerde 3

Verzekerde 4

Verzekerde 5

Je verklaart dat de antwoorden door jezelf als verzekeringnemer zijn gegeven en naar waarheid zijn ingevuld. Ook verklaar je dat je de voorwaarden hebt gelezen en dat alle verzekerden waarvoor jij de regeling treft hiermee instemmen.