Een buitenlandse nota declareren

Bent u in het buitenland op vakantie geweest en heeft u daar zorgkosten gemaakt? Dan is dat natuurlijk al vervelend genoeg. U zit dan niet te wachten op gedoe met de afhandeling van uw declaratie. Daarom leggen wij op deze pagina uit hoe u de nota het best kunt declareren, zodat wij u niet achteraf om extra informatie hoeven te vragen.

Zorgkosten maken in het buitenland

Het kan voorkomen dat u op vakantie bent en onverwacht zorg nodig heeft. In EU-/EER-landen en Australië, Macedonië en Zwitserland kunt u met uw zorgpas van Salland voor medisch noodzakelijke zorg terecht bij de meeste zorgverleners. De achterkant van de zorgpas functioneert namelijk als EHIC (European Health Insurance Card). In de meeste gevallen stuurt de zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons. Toch kan het in sommige gevallen voorkomen dat u de zorgkosten moet voorschieten. Ook in landen waar uw zorgpas niet geldig is, zult u de zorgkosten eerst zelf moeten betalen. In dat geval kunt u de buitenlandse nota achteraf bij ons declareren.

Buitenlandse nota declareren

Om een buitenlandse nota te kunnen declareren, moet deze opgesteld zijn in het Engels, Frans, Duits, Spaans of Turks. Als dit niet het geval is, stuurt u dan een vertaling mee van een beëdigd vertaler. De buitenlandse nota moet de volgende gegevens bevatten:

 

  • Naam, adres, woonplaats en beroep van de zorgaanbieder.
  • Datum van de nota en de datum waarop de zorg heeft plaatsgevonden.
  • Beschrijving van de zorg.
  • Naam en geboortedatum van de verzekerde.

Formulier buitenlandse declaratie

Let op: anders dan bij het declareren van een Nederlandse nota, hebben we bij een buitenlandse nota ook een Formulier buitenlandse declaratie (pdf) nodig. Zonder dit formulier kan uw declaratie helaas niet behandeld worden. Stuur het formulier, samen met de originele nota en een eventuele vertaling naar:

 

Salland Zorgverzekeringen

Afdeling Declaratie

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

 

Een postzegel is niet nodig