Premie niet betalen

Gevolgen niet betalen op een rij

Met het afsluiten van een zorgverzekering bent u verplicht de premie van deze verzekering te betalen. Betaalt u de premie niet, dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht en bieden wij u een betalingsregeling aan. Betaalt u na zes maanden nog steeds geen premie? Wij melden u dan aan als wanbetaler bij het CAK. Deze aanmelding heeft financiële gevolgen voor u.

Twee maanden uw premie niet betalen

Betaalt u twee maanden geen premie? U ontvangt van ons een brief waarin wij u waarschuwen voor de gevolgen van niet betalen. Ook bieden wij u een betalingsregeling aan.

Vier maanden uw premie niet betalen

Maakt u geen gebruik van onze betalingsregeling en betaalt u vier maanden geen premie? U ontvangt dan opnieuw een brief van ons. Wij bieden u dan weer een betalingsregeling aan. Als u aanvullend bent verzekerd, dan gaan wij uw aanvullende verzekering en/of uw tandartsverzekering na vier maanden beëindigen. In de meeste gevallen kunt u per 1 januari van het volgende jaar opnieuw een aanvullende verzekering afsluiten als u de premieachterstand heeft terugbetaald.

Zes maanden uw premie niet betalen

Heeft u een premieschuld van minstens zes maanden en heeft u niet betaald? Dan schakelen wij een incassobureau in voor de openstaande schuld. Ook melden wij u aan als wanbetaler bij het CAK. Op dat moment start de zogenoemde wanbetalersregeling.

Let op: In bepaalde situaties melden wij u niet aan bij het CAK. Bijvoorbeeld als u een geschil over de premieachterstand heeft voorgelegd aan de SKGZ of de burgerlijke rechter, en er nog geen uitspraak is gedaan. Lees hierover meer in onze verzekeringsvoorwaarden.

Gevolgen aanmelding bij het CAK

Vanaf het moment dat u bent aangemeld bij het CAK, neemt het CAK de premie-inning van ons over. U blijft wel verzekerd bij ons. De premieschuld die u bij ons heeft, blijft ook bestaan totdat u deze heeft terugbetaald. Pas als u de premieschuld heeft afbetaald, wordt uw wanbetalerstatus beëindigd.

Hogere premie voor wanbetalers

Tijdens uw wanbetalersstatus betaalt u aan het CAK een bestuursrechtelijke premie. Deze premie is iets hoger dan de standaardpremie (gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering in een jaar). De overheid stelt ieder jaar de hoogte van de standaardpremie vast. De premiebedragen voor 2019 zijn:

  • Standaardpremie: €134,08
  • De bestuursrechterlijke premie is €138,50

De bestuursrechtelijke premie wordt ingehouden op uw salaris of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om hier aan mee te werken. Is inhouding op uw salaris of uitkering niet mogelijk, dan wordt beslag gelegd op uw inkomen.

Voorkom een betalingsachterstand

Het kan gebeuren dat u tijdelijk moeite heeft met het betalen van uw zorgpremie, het eigen risico of de eigen bijdrage. Voorkom problemen door op tijd een verzoek te doen om in termijnen te betalen. Heeft u een premieschuld en wilt u hulp bij de afbetaling van deze schuld? Dan kunt u ook contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente of met een erkende schuldhulpverlener bij u in de buurt.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de Cliëntenservice via (0570) 68 74 84. Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Of stuur ons een bericht via het online contactformulier.