Salland Fit! voor scholen

Bewustwording bij de jeugd is een belangrijke stap naar een goede gezondheid op volwassen leeftijd! Daarom werken wij met verschillende partners samen om de jeugd letterlijk in beweging te brengen voor een gezonde leefstijl.

Deventer Schoolvoetbal

Het Deventer Schoolvoetbal brengt jaarlijks honderden kinderen in beweging. Het combineert jeugdvoetbal met sportiviteit, plezier en beweging. En vooral dat plezier vinden wij belangrijk. Het Deventer Schoolvoetbal laat zien dat met je gezondheid bezig zijn niet alleen verstandig, maar vooral ook heel leuk is. En dat is nu precies de opzet van Salland Fit!