Een jaar lang gratis lidmaatschap bij uw club!


We zijn trots op de samenwerking met sportverenigingen in de regio. De sportclubs zetten mensen letterlijk in beweging. En dat is nu precies de missie van Salland Zorgverzekeringen. Met de Salland Clubactie profiteert u als sporter van veel voordeel.

Naast een aantrekkelijke korting op uw premie (aanvullende én tandartsverzekering) scoort u een mooi geldbedrag voor in de clubkas. Daarnaast maakt u, wanneer u zich via uw club aanmeldt bij ons, kans op een jaar lang gratis lidmaatschap bij uw club!


Voorwaarden:
 

 1. De actieperiode loopt elk jaar vanaf half november tot en met 31 december.
 2. De actie betreft het volgende: “Maak kans op een jaar lang gratis lidmaatschap bij uw club”.
 3. Er worden elk jaar minimaal 3 gratis lidmaatschappen verloot, met een maximumbedrag van € 250,- per lidmaatschap.
 4. Sporters vanaf 18 jaar, die zich via hun clubcollectiviteit aanmelden voor een zorgverzekering bij Salland Zorgverzekeringen maken kans op een gratis lidmaatschap.
 5. Sporters, vanaf 18 jaar, die via hun clubcollectiviteit verzekerd blijven bij Salland maken automatisch kans op een van de gratis lidmaatschappen.
 6. De prijs 'een jaar lang gratis lidmaatschap bij uw club' wordt uitgereikt aan de verzekeringnemer (de persoon die de zorgverzekering sluit).
 7. De prijs is overdraagbaar binnen de familieleden woonachtig op hetzelfde adres als de verzekeringnemer.
 8. De winnaars worden bekendgemaakt in februari.
 9. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 10. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
 11. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Medewerkers van Salland Zorgverzekeringen kunnen niet worden uitgeroepen als prijswinnaar.
 13. Salland Zorgverzekeringen heeft het recht om een deelnemer per direct en zonder mededeling daarover uit te sluiten van deze actie. Uitsluiting kan in elk geval plaatsvinden in geval van onrechtmatige aanmelding.
 14. Salland Zorgverzekeringen behoudt zich het recht voor om een deelnemer van deelname uit te sluiten of een toegekende prijs niet uit te reiken, indien de betreffende persoon op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt tegenover Salland Zorgverzekeringen of derden.
 15. Salland Zorgverzekeringen behoudt zich ook het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen of de actievoorwaarden te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zonder een schadevergoeding te hoeven betalen.
 16. Salland Zorgverzekeringen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze actie.

  Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing