Vergoeding reisverzekering

 

Onze reisverzekering biedt een uitstekende vergoeding. Neemt u echter kostbare apparatuur, sieraden of muziekinstrumenten mee, dan is het raadzaam uw reisverzekering uit te breiden met extra modules. Raadpleeg het overzicht hieronder en kies die module die voor u van belang is. In ons premieoverzicht ziet u hoeveel premie u voor een extra module moet betalen.

 

Aanvullende vergoeding reisverzekering

Bagage is standaard meeverzekerd in de kortlopende reisverzekering. Bij de doorlopende reisverzekering kunt u zelf kiezen of u uw bagage wel of niet wilt meeverzekeren. De vergoeding is maximaal € 3.000,- per persoon, tot maximaal € 10.000,- per polis. Hieronder kunt u zien welk bedrag wij maximaal vergoeden voor:
 

Bagage Maximale vergoeding
foto-, film-, video-, computerapparatuur:
  • bij de kortlopende reisverzekering
  • bij de doorlopende reisverzekering

€ 1.000,-
€ 1.250,-
sieraden € 350,-
horloges € 350,-
fietsen en fietsen met hulpmotor (geen snorfietsen), inclusief toebehoren € 450,-
(zonne)brillen, contactlenzen, kijkers en prothesen € 350,-
opvouwbare en opblaasbare boten (zonder motor), zeilplanken inclusief toebehoren € 350,-
mobiele telefoons (inclusief beltegoed) € 350,-
hand held mobiele recreatieve navigatiesystemen (zoals GPS, PDA etc.) € 350,-
geluidsdragers zoals cd's, cd-roms, dvd's € 100,-
op reis meegenomen geschenken € 350,-
tijdens de reis aangeschafte voorwerpen € 350,-
muziekinstrumenten € 450,-
imperiaal, skibox op allesdrager, fietsdrager, mits voorzien van een deugdelijk slot € 350,-


Eigen risico bagage
Op het onderdeel Bagage geldt bij de kortlopende reisverzekering een eigen risico van € 65,- per polis per verzekerde, respectievelijk gezin. Bij de doorlopende reisverzekering is dit € 45,-. De bij bagage vermelde maximumbedragen gelden na aftrek van het eigen risico.

Medische kosten
Als uw zorgverzekering uw medische kosten in het buitenland niet (voldoende) dekt, is het verstandig om deze mee te verzekeren op uw reisverzekering. Zo wordt u achteraf niet verrast door rekeningen voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een gipsvlucht. Heeft u een aanvullende verzekering bij Salland en gaat u naar een EU, EER of verdragsland, dan hoeft u deze module niet af te sluiten.

 

Medische kosten (indien meeverzekerd*)  
- in het buitenland aanvullend tot kostprijs
- in het binnenland € 2.750,-
tandheelkundige kosten € 250,-


Geld
Geld is niet meeverzekerd in de basisdekking, maar u kunt het meeverzekeren tegen verlies en diefstal, tot een bedrag van € 750,- per polis.

 

Geld (indien meeverzekerd)  
Geld € 750,-


Automobilistenhulp
Als u op reis pech heeft met uw auto, motor, aanhangwagen of caravan, of een ongeluk krijgt, zorgen wij voor het transport ervan en betalen daar ook voor. En natuurlijk regelen we vervangend vervoer, zodat u uw vakantie gewoon kunt voortzetten.

 

Automobilistenhulp (indien meeverzekerd)  
vervangend vervoer € 95,- (per dag)
vervangend vervoer (brom)fiets € 15,- (per dag)


Bijzondere sporten
Bij een kortlopende verzekering moeten bijzondere sporten, zoals skiën, apart meeverzekerd worden. Bij een doorlopende reisverzekering zijn bijzondere sporten standaard meeverzekerd. Een uitzondering hierop is onderwatersport. Duikt u regelmatig? Verhoog dan de standaarddekking van uw bagage. Zie voor de bedragen hieronder.

 

Bijzondere sporten (indien meeverzekerd)  
Alleen in combinatie met de bagagedekking.  
- u kunt uw standaarddekking ophogen met twee bedragen: € 1.500,- of € 2.500,-


Pleziervaartuigdekking
Pleziervaartuigbezitters kunnen de basisdekking van de doorlopende reisverzekering uitbreiden met deze optie. Hiermee zijn de weekenden en vakantieweken die in Nederland met deze objecten worden doorgebracht verzekerd.

 

Nederlanddekking voor pleziervaartuig Premie
- 1 verzekerde op de polis € 12,50
- meerdere verzekerden op de polis € 25,00


Zaakwaarnemer
U wilt graag dat uw belangen voor uw bedrijf behartigd blijven tijdens uw welverdiende vakantie. Tegen een zeer gunstige premie kunt u uw zaakwaarnemer meeverzekeren op uw doorlopende annuleringsverzekering. Indien uw zaakwaarnemer door ziekte of een ongeval uw bedrijf niet meer kan waarnemen, dan worden uw kosten van annulering vergoed.

 

Zaakwaarnemer Premie
Alleen mogelijk op de doorlopende annuleringsverzekering € 10,-

 


Premie doorlopende reisverzekering    

 

Premie doorlopende annuleringsverzekering

 

Premie kortlopende reisverzekering  

 

Premie kortlopende annuleringsverzekering