Premie reisverzekering

 

De premie reisverzekering is het bedrag dat u betaalt voor uw reisverzekering. Deze premie geeft u recht op uitstekende vergoedingen wanneer u tijdens uw reis onverwacht kosten moet maken. Bekijk hieronder de premie van onze verschillende verzekeringen.

 

Premie doorlopende reisverzekering

Hieronder vindt u de premie van onze doorlopende reisverzekering. De premies gelden per persoon per jaar, tenzij anders vermeld. Ieder jaar ontvangt u van ons automatisch bericht over verlenging van uw polis. Sluit u naast uw doorlopende reisverzekering ook een doorlopende annuleringsverzekering af, dan betaalt u slechts één keer polis- of prolongatiekosten*.
 

Omschrijving Europa Wereld
Basisdekking € 28,75  € 34,50
Bagage (basisdekking en bagage maximaal 3 personen) € 7,50 € 7,50
Geneeskundige kosten € 17,50 € 17,50
Premietoeslag niet Salland verzekerden € 5,- € 5,-
Geld (per polis) € 25,- € 25,-
Automobilistenhulp (per polis) € 25,- € 25,-
Nederlanddekking voor pleziervaartuig:
  • 1 verzekerde op de polis
  • meerdere verzekerde op de polis

€ 12,50
€ 25,00

niet mogelijk
niet mogelijk
Onderwatersport (per polis):
  • € 1.500,- verzekerd bedrag
  • € 2.500,- verzekerd bedrag

€ 27,50
€ 50,-

€ 27,50
€ 50,-
Polis-/prolongatiekosten* €   3,75 €   3,75

 

Bereken uw premie

 

Premie kortlopende reisverzekering

Hieronder vindt u de premie van onze kortlopende reisverzekering. De premies gelden per persoon per dag, tenzij anders vermeld. Wilt u nog meer zekerheid? Dan is een kortlopende annuleringsverzekering een prima aanvulling op uw kortlopende reisverzekering.
 

Omschrijving Europa Wereld
Basisdekking (inclusief bagage) €   0,95 €   1,70
Geneeskundige kosten €   0,25 €   0,35
Premietoeslag niet Salland verzekerden €   0,15 €   0,20
Bijzondere sporten (bijvoorbeeld skiën) €   0,95 €   0,95
Geld (per polis per dag) €   0,65 €   0,65
Automobilistenhulp (per vervoermiddel) gedurende de reisverzekering € 15,00 niet mogelijk
Poliskosten €   3,75 €   3,75

 

Bereken uw premie

 

Premie doorlopende annuleringsverzekering

Hieronder vindt u de premie van onze doorlopende annuleringsverzekering. De genoemde premies zijn bedragen per jaar. Ieder jaar ontvangt u van ons automatisch bericht over verlenging van uw polis. Wilt u de polis voor meer dan drie personen afsluiten? U betaalt premie voor drie personen, de overige familieleden zijn gratis meeverzekerd. Sluit u naast de doorlopende annuleringsverzekering ook een doorlopende reisverzekering af, dan betaalt u slechts één keer polis- of prolongatiekosten*.
 

Omschrijving Premies**
€ 1.500,- per verzekerde per reis tot maximaal € 7.500,- per reis
1 persoon
2 personen
3 personen

€ 40,-
€ 65,-
€ 75,-
 
Zaakwaarnemer € 10,-
Polis/prolongatiekosten* € 3,75
Exclusief 21% assurantiebelasting**  


Bereken uw premie

 

Premie kortlopende annuleringsverzekering

De premie van de kortlopende annuleringsverzekering is 5,5% van de totale reissom.
De premie is inclusief assurantiebelasting en u betaalt ook geen poliskosten. Een kortlopende annuleringsverzekering is een prima aanvulling op uw kortlopende reisverzekering.

Bereken uw premie