Premie doorlopende reisverzekering

De premie doorlopende reisverzekering is het bedrag dat u betaalt voor uw doorlopende reisverzekering. Deze premie geeft u recht op uitstekende vergoedingen wanneer u tijdens uw reis onverwacht met kosten wordt geconfronteerd. Een doorlopende reisverzekering van Salland heeft u al voor een premie vanaf € 2,40* per persoon per maand. Met een reisverzekering van Salland gaat u zorgeloos op reis! * exclusief polis- en/of prolongatiekosten.

Premies van onze doorlopende reisverzekering

Hieronder vindt u de premies van onze doorlopende reisverzekering. De premies gelden per persoon per jaar, tenzij anders vermeld. Zowel de premie voor de basisdekking als voor de extra modules vindt u in de tabel terug. Sluit u naast uw doorlopende reisverzekering ook een doorlopende annuleringsverzekering af, dan betaalt u slechts 1 keer polis- of prolongatiekosten*.

 

Omschrijving Europa Wereld
Basisdekking € 28,75 € 34,50
Bagage (basisdekking en bagage maximaal 3 personen) €   7,50 €   7,50
Geneeskundige kosten € 17,50 € 17,50
Premietoeslag niet Salland verzekerden €   5,00 €   5,00
Geld (per polis) € 25,00 € 25,00
Automobilistenhulp (per polis) € 25,00 € 25,00
Nederlanddekking voor pleziervaartuig:
  • 1 verzekerde op de polis;
  • meerdere verzekerden op de polis.

€ 12,50
€ 25,00

€ 12,50
€ 25,00
Onderwatersport (per polis):
  • € 1.500,- verzekerd bedrag
  • € 2.500,- verzekerd bedrag

€ 27,50
€ 50,00

€ 27,50
€ 50,00
Polis-/prolongatiekosten* €   3,75 €   3,75


 Bereken uw premie