• Home
  • Regionaal transferpunt

Regionaal Transferpunt:

De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.


Zorg kan steeds vaker buiten een ziekenhuis geboden worden. Ook wil de overheid dat mensen langer thuis blijven wonen en zullen er meer chronische patiënten komen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en iemand nodig hebben die hun zorg regelt.


Het Regionaal Transferpunt Salland helpt huisartsen, huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp bij het zoeken naar de juiste plaats voor patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en zorg nodig hebben. Het RTP neemt de regie over en gaat actief op zoek naar een passende plek voor de patiënt.


Het doel van het RTP is om iedereen in Salland de juiste zorg te kunnen bieden. Passende zorg op het juiste moment, op de juiste plek en van de juiste professional. Dit zorgt ervoor dat patiënten niet meer onnodig opgenomen hoeven te worden of moeten verhuizen.

 

Zorg op z’n Sallands

Het Regionaal Transferpunt is een prachtig voorbeeld van Zorg op z’n Sallands. Als een verzekerde op een verkeerd bed terechtkomt is dat niet alleen vervelend voor de patiënt die niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, maar ook voor de zorgaanbieders die niet de zorg kunnen verlenen die nodig is. We denken dan ook actief mee en ondersteunen waar we kunnen.


In de overleggen die we bijwonen horen we veel over de wensen van verzekerden en kunnen we afspraken maken met zorgaanbieders, die nog beter op die wensen aansluiten.

Kortom; het Regionaal Transferpunt is typisch zo’n initiatief waar we trots op zijn.

 

Meer regionale initiatieven