• Home
 • Prinsjesdag 2016: wat verandert er voor u?
Prinsjesdag 2016; wat verandert er voor u?

Veranderingen in de basisverzekering 2017

De regering maakt elk jaar op Prinsjesdag haar plannen voor het komende jaar bekend: hier vallen ook de wijzigingen in de zorg onder. Deze wijzigingen hebben invloed op uw basisverzekering. Op deze pagina leest u de voorgestelde wijzigingen.

Eigen bijdrage

Er is een aantal wijzigingen in de eigen bijdrage voor mondzorg:

 • De eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese voor de onderkaak wordt 10%. In 2016 betaalde u een bedrag van €125,-.
 • De eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese voor de bovenkaak wordt 8%. In 2016 betaalde u een bedrag van €125,-.
 • In 2017 geldt er ook een eigen bijdrage voor reparatie en rebasing. Deze bedraagt 10%.

Vergoedingen

 • In 2017 heeft u recht op 37 fysiotherapie behandelingen per jaar als u lijdt aan perifeer vaatlijden in fase 2 Fontaine (etalagebenen). Hierbij hoeft u de eerste 20 behandelingen niet zelf te betalen, wat bij de andere fysiotherapie behandelingen wel het geval is.
 • De vergoeding voor plastische chirurgie is verruimd. U krijgt nu ook een vergoeding voor:
  • Een besnijdenis (circumcisie) als u hier een medische indicatie voor heeft.
  • Een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een ernstige beperking van uw gezichtsveld.
  • Het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw transgenders.
 • In 2017 krijgt u tot uw 23e een vergoeding voor een fronttandvervanging bij het ontbreken van een element dat niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval. In 2016 was dit tot uw 18e. Een voorwaarde is wel dat de noodzaak voor deze behandeling voor uw 18e is vastgesteld.
 • In 2017 heeft u recht op vergoeding van verblijf in een zogenaamde ‘eerstelijnszorginstelling’. Als u bijvoorbeeld ontslagen wordt uit het ziekenhuis na een operatie kunt u in sommige gevallen nog niet naar huis. Dan kunt u tijdelijk naar een zorghotel, verpleeghuis of een andere instelling.

Let op: Bekijk vanaf half november de vernieuwde voorwaarden op onze website om er zeker van te zijn dat u in 2017 vergoed krijgt wat u verwacht.