• Home
  • PGB
  • Vragen en antwoorden over Zvw-pgb en het coronavirus

Vragen en antwoorden over Zvw-pgb n.a.v. uitbraak coronavirus

 

Op deze pagina vindt u de meestgestelde vragen en de antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

De vragen zijn opgedeeld in categorieën. Hieronder kunt u een categorie kiezen om naar de bijbehorende vragen te gaan:

 

Mijn zorgverlener is ziek of komt niet

 

Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik nu doen?

Het kabinet doet een beroep op alle zorgverleners om zorg te verlenen. Controleer de richtlijnen van het RIVM of uw zorgverlener in uw geval kan komen werken.

Kan uw zorgverlener volgens de richtlijnen van het RIVM niet werken? En heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afgesloten? Dan kunt u uw zorgverlener ziek melden via de gebruikelijke procedure bij de SVB.


Uw zorgverlener wordt tijdens de ziekteperiode minimaal 6 weken doorbetaald en u krijgt een ziekengeldvergoeding.

 

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, wat kan ik doen?

Het is voor u belangrijk dat de zorg door kan gaan. Probeer allereerst een beroep te doen op uw netwerkzorg. U kunt ook een vervangende zorgverlener inzetten.
 

Mijn zorgverlener kan volgens de RIVM- richtlijnen wel komen werken, maar wil dit zelf niet. Wat moet ik nu doen?

Kan uw zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag u niet doorbetalen.

Mijn zorgverlener doorbetalen

 

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

 

Ja, dit mag. Bespreek eerst met uw zorgverlener of dit nodig is. Heeft uw zorgverlener vervangende werkzaamheden of een vervangende regeling gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Heeft uw zorgverlener geen vervangende werkzaamheden gevonden? Dan kunt u uw zorgverlener doorbetalen.  Zo voorkomen we dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen raken.

 

De voorwaarde hierbij is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Ook de zorgverlener moet dit aangeven op de declaratie of factuur. Gebruik hiervoor het registratieformulier.
 

Mag ik al mijn zorgverleners die als gevolg van het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?
 

Ja, dit geldt voor alle zorgverleners.


Uw zorgverlener mag de geplande zorg blijven declareren, ook als deze nu niet geleverd kan worden. Dit geldt voor alle soorten zorgovereenkomsten. Dit betekent wel dat zorgverleners die uit een Zvw-pgb betaald worden, geen gebruik mogen maken van de andere financiële maatregelen voor ondernemers en zzp’ers.

 

U mag de niet-geleverde zorg doorbetalen onder de volgende voorwaarden:

  • De zorg kan niet op een alternatieve manier geleverd worden. Voorbeeld: het is niet mogelijk om op afstand via telefoon of skype begeleiding te leveren bij het innemen van medicatie.
  • De voorwaarde hierbij is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Als uw formele zorgverlener facturen stuurt moet dit aangegeven worden op de declaratie/factuur.

 

Gebruik hiervoor het registratieformulier.
 

Hoeveel uur mag ik mijn zorgverlener doorbetalen?

 

U betaalt uw zorgverlener door voor de uren die uw zorgverlener normaal gesproken bij u zou werken.

 

U betaalt het aantal uur dat uw zorgverlener de laatste 3 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. Dit berekent u door de gewerkte uren in januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door 3. Als uw Zvw-pgb korter loopt dan 3 maanden, neem dan het gemiddelde vanaf de ingangsdatum van uw Zvw-pgb.

 

Deze uren moeten wel passen bij de uren die uw zorgverlener normaal gesproken werkt. Heeft uw zorgverlener bijvoorbeeld vanwege speciale omstandigheden, zoals ziekte van andere zorgverleners, veel meer gewerkt dan normaal? Bereken dan het gemiddeld aantal uur op basis van de afgelopen 6 tot 12 maanden.

 

Ik declareer de facturen van mijn zorgverleners altijd bij mijn zorgverzekeraar. Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden?
 

U kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals u dit gewend bent. U declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. De voorwaarde is wel dat op de factuur of declaratie duidelijk staat vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat.

 

Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.

 

Ik declareer de facturen van mijn zorgverleners altijd bij de SVB. Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden bij de SVB?

 

U kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals u dit gewend bent. U declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. U moet wel zelf bijhouden welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. 

 

Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.

Budget tekort

 

Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen en ik ga betalen voor vervangende zorg, dan kom ik in de problemen met mijn budget. Wat moet ik doen als ik denk dat ik niet uit kom met mijn budget en mijn budget ga overschrijden?
 

Als u verwacht dat uw budget eerder op zal raken omdat u uw zorgverlener heeft doorbetaald voor niet-geleverde zorg tijdens de coronacrisis, en daarnaast heeft of gaat betalen voor vervangende zorg, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.

Formulier voor niet-geleverde zorg

 

Is er een formulier om niet-geleverde zorg op bij te houden?
 

Ja, voor het Zvw-pgb is dat een formulier in Excel, het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona’.

Vervangende zorg

 

Ik heb vanwege Corona een vervangende zorgverlener ingezet, mag ik deze zorg vanuit mijn Zvw-pgb betalen?
 

Ja, u mag deze vervangende zorgverlener vanuit uw Zvw-pgb betalen.

 

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

 

Als uw zorgvraag (vanwege Corona) is toegenomen, dient u eerst een herindicatie aan te vragen bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact op met een hbo-gediplomeerde wijkverpleegkundige.
 

Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mij en mijn zorgverleners om de kans op corona te beperken?
 

Als u of uw zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator.
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit uw Zvw-pgb.
 

Ik ben besmet met Corona, kan ik PBM’s krijgen voor mij en mijn zorgverleners?

 

Als u of uw zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit uw Zvw-pgb.