• Home
  • PGB
  • Sinds 23 januari ’s avonds ‘Verklaring avondklok’ nodig

Sinds 23 januari ’s avonds ‘Verklaring avondklok’ nodig

Het Kabinet en de Tweede kamer hebben besloten om een avondklok in te stellen. Het is sinds 23 januari tussen 21:00u – 04:30u niet toegestaan om buiten te zijn. Er is een uitzondering gemaakt voor zorgverleners van budgethouders.

Eigen verklaring avondklok en Werkgeversverklaring avondklok

Wanneer uw zorgverlener ’s avonds bij u zorg komt verlenen, heeft uw zorgverlener een ‘Eigen verklaring avondklok’ én een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. Hiermee toont de zorgverlener aan dat hij met een geldige reden buiten is. De werkgeversverklaring moet u als werkgever invullen. U vult de verklaring in, ondertekent deze en geeft deze aan de zorgverlener. De eigen verklaring vult de zorgverlener zelf in.

 

De Werkgeversverklaring en de Eigen verklaring vindt u op Rijksoverheid.nl. Bekijk ook onze instructie voor het invullen van de werkgeversverklaring.

OVO

Heeft u een OVO met een instelling afgesloten, dan ontvangt de zorgverlener de werkgeversverklaring van de instelling. De zorgverlener kan hiervoor contact opnemen met de instelling.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl. Of bel 0800-1351.

Veelgestelde vragen

Het ministerie van VWS adviseert om de zorg zoveel als mogelijk te laten verrichten buiten de avondkloktijden om. Als dat niet mogelijk is, is er een uitzondering gemaakt voor zorgverleners van budgethouders. In dat geval mag uw zorgverlener dus tijdens de avondklokuren naar buiten om zorg te komen verlenen.

Als uw zorgverlener tijdens de avondklok voor het werk buiten moet zijn, dan heeft hij of zij het formulier 'Eigen verklaring avondklok' en een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. De werkgever geeft deze verklaring aan werknemers. Als budgethouder of (wettelijk) vertegenwoordiger vult u deze verklaring voor de zorgverlener in. De verklaring maakt duidelijk dat de zorgverlener zich voor het werk moet kunnen verplaatsen en daarvoor tijdens de avondklok buiten moet zijn.

U moet elke zorgverlener een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ geven.

De 'Eigen verklaring avondklok' is altijd nodig. Neem daarnaast als zorgverlener voor iedere budgethouder een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ mee.

Wanneer uw zorgverlener voor een instelling werkt,  is de instelling de werkgever en moet de instelling de ‘Werkgeversverklaring avondklok’ invullen. Adviseer de zorgverlener contact op te nemen met de instelling. Een ouder- of wooninitiatief is ook een instelling.

Download onze invulinstructie voor de werkgeversverklaring voor u als budgethouder of (wettelijk) vertegenwoordiger.

De handtekening is alleen nodig als u het formulier uitprint en tot ondertekenen in staat bent. U kunt de pdf ook digitaal invullen.

U kunt de pdf ook digitaal invullen. U hoeft dan niet te printen.