• Home
  • Overstappen zorgverzekering na 1 januari

Overstappen zorgverzekering na 1 januari

Wilt u voor 2018 overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Dat kan! U kunt elk jaar tot en met 31 december uw zorgverzekering opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar. Wilt u overstappen van zorgverzekering na 1 januari? Ook dat kan, maar daar gelden andere regels voor.

Aandachtspunten overstappen ziektekostenverzekering

U mag tot en met 31 december van elk jaar uw zorgverzekering opzeggen. Ontvangen wij de opzegging voor 1 januari? Dan kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
Als u een betalingsachterstand heeft, kun u uw zorgverzekering niet opzeggen. U kunt pas overstappen als u alle openstaande rekeningen heeft betaald. In sommige gevallen kunt u hiervoor een betalingsregeling aanvragen.
Als u uw zorgverzekering per 1 januari opzegt, heeft u nog tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering gaat vervolgens met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Aandachtpunten overstappen zorgverzekering na 1 januari

In een aantal gevallen kunt u gedurende het jaar uw zorgverzekering opzeggen.
 

  • Als u de verzekeringnemer bent, kunt u een meeverzekerde opzeggen als diegene een andere zorgverzekering afsluit. Bijvoorbeeld uw kind dat 18 jaar is geworden, of uw ex-partner in het geval van een scheiding.
  • Als u 18 jaar wordt, kunt u een eigen zorgverzekering afsluiten. U kunt er ook voor kiezen om op de polis van uw ouders te blijven staan.
  • Als wij onze verzekeringsvoorwaarden wijzigen in uw nadeel.
  • Als u via uw werk een collectieve zorgverzekering heeft en u verandert van baan, dan kunt u overstappen naar een andere collectieve zorgverzekering vanuit uw nieuwe werkgever. U moet de verzekering dan wel afsluiten binnen dertig dagen na het beëindigen van uw oude verzekering.

Overstappen zorgverzekering 2018? Iedereen is welkom

Ook in 2018 staat bij zorgverzekeraar Salland uw gezondheid weer voorop. U kunt rekenen op goede zorg dicht bij huis, aantrekkelijke vergoedingen en hoge service. Wij kennen geen selectie op gezondheid of leeftijd, iedereen is welkom. Wel vragen we u om een verklaring als u onze TandTop tandartsverzekering wilt afsluiten. Om de zorgverzekering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van u en uw gezin, kunt u naast de verplichte basisverzekering kiezen uit vier aanvullende verzekeringen én drie tandartsverzekeringen.


Overstappen zorgverzekering