Basiszorg voor iedereen toegankelijk

De rijksoverheid stelt vast wat er in het basispakket zit. Dit pakket is dus voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig. De rijksoverheid compenseert de zorgverzekeraars voor verschillen in de zorgbehoefte en mede daardoor zijn de zorgverzekeraars verplicht voor iedere variant van de basisverzekering dezelfde basispremie te vragen aan de verzekerden. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, mee aan degene die veel zorg nodig heeft. Ondanks dat de rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit en een verrekening uitvoert voor verschillen in zorgbehoefte, varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar.

 

Hoe is onze premie opgebouwd