Dicht bij de klanten

Salland Zorgverzekeringen staat graag dicht bij haar klanten. Dit proberen we te bereiken met onder andere een lokaal hoofdkantoor en spreekuren in de regio. Maar daar houdt het niet op! Wij maken zelf afspraken met zorgverleners, waardoor we heel veel van hen persoonlijk kennen. Ook werken we met ze samen om de zorg bij u in de buurt structureel te verbeteren. Daarnaast is Salland onderdeel van de coöperatie Eno. Dat betekent dat wij een ledenraad hebben, die bestaat uit verzekerden van Salland en de andere merken van Eno.

Wat doet de ledenraad?

Het contact met onze ledenraad is een andere manier om dicht bij onze klanten te staan. In de ledenraad delen we wat we doen, hoe dat in zijn werk gaat en wat we nog van plan zijn. Niet over welke klantacties we gaan doen, maar daadwerkelijk over onze strategie naar de toekomst. Zo krijgt de ledenraad een bijzondere inkijk in wat er bij Eno gebeurt. En de ledenraad heeft daarin een aantal belangrijke formele bevoegdheden, waaronder:

 

 • De behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het Bestuur omtrent de zaken van de coöperatie en het gevoerde bestuur;
 • De vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.

Wat biedt het lidmaatschap onze verzekerden?

Het is bijzonder om als ledenraadslid strategische informatie over Eno te ontvangen en te lezen. Het geeft een extra perspectief op een organisatie die u anders alleen als klant ervaart. Het lidmaatschap van de ledenraad biedt verder:

 

 • Verbreding van uw netwerk;
 • Het opdoen van ervaring met het uitoefenen van invloed vanuit een ledenraadsrol;
 • Een passende vergoeding per deelgenomen vergadering.

Daarnaast krijgt u ook de gelegenheid om meer te weten te komen over de organisatie. Jeanine van Marle, lid van de ledenraad, vertelt over haar ervaring met de ledenraad.

Vier keer per jaar overleg

Om haar taken goed uit te voeren komt de ledenraad gemiddeld vier keer per jaar samen voor een formeel overleg met het bestuur en de commissarissen. Verder zijn er nog enkele informele bijeenkomsten van de ledenraad. Alle bijeenkomsten zijn in de vroege avonduren en vinden plaats in ons kantoor aan de Munsterstraat 7 in Deventer.

Wat vragen we van een ledenraadslid?

Om lid te worden van de ledenraad moet u allereerst verzekerd zijn bij Salland. Daarnaast vragen we het volgende:

 

 • U heeft affiniteit met de missie, visie en strategie van Eno;
 • U heeft het vermogen om afstand te nemen van uw persoonlijke situatie bij het bekijken van zaken;
 • U bent voldoende beschikbaar om uw taak binnen de ledenraad te vervullen.

Wie zitten er in de ledenraad?

De ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden . Een zittingstermijn in de ledenraad is drie jaar. Jaarlijks treedt een derde van de leden af. Een herverkiezing voor een nieuwe zittingstermijn is volgens de statuten mogelijk, tenzij een lid meer dan zeven jaar lid van de ledenraad is geweest. Bij exact zeven jaar lidmaatschap van de ledenraad is herverkiezing nog wel mogelijk.

Hoe stellen we de ledenraad samen?

Bij de samenstelling van de ledenraad streeft Eno naar een goede afspiegeling van het ledenbestand, waaronder:

 • Een evenwichtige verdeling naar geslacht;
 • Een evenwichtige verdeling naar leeftijd;
 • Een vertegenwoordiging van verschillende etnische achtergronden;
 • Spreiding over de verzekeringspakketten.

Heeft u een vraag over de ledenraad? Stuur dan een e-mail naar staf@eno.nl.

Heeft u belangstelling?

Vul dan voor maandag 3 oktober 2016 het formulier hieronder in. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact op. Wij informeren u dan over de verdere procedure.

Wilt u nog meer weten over de ledenraad? Kijk dan op www.eno.nl/ledenraad.