Denkt en praat u met ons mee over de zorg?

Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van de coöperatie Eno. Dat betekent dat wij een ledenraad hebben, die bestaat uit verzekerden van Salland en de andere merken van Eno. Deze ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden en de zittingstermijn is drie jaar. Jaarlijks treedt een derde van de leden af, dus zoeken wij regelmatig nieuwe leden.

Wat doet de ledenraad?

In de ledenraad delen we wat we doen, hoe dat in zijn werk gaat en wat we nog van plan zijn. Niet over welke klantacties we gaan doen, maar daadwerkelijk over onze strategie voor de toekomst. Zo krijgt de ledenraad een bijzondere inkijk in wat er bij Eno gebeurt. Daarnaast krijgt u de kans om uw netwerk te verbreden en u doet ervaring op met het uitoefenen van invloed vanuit een ledenraadsrol. Natuurlijk heeft de ledenraad ook een aantal belangrijke formele bevoegdheden, bijvoorbeeld:

 

  • De behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het Bestuur omtrent de zaken van de coöperatie en het gevoerde bestuur;
  • De vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.

Jeanine van Marle is sinds 2014 lid van de ledenraad. Ze vertelt u graag over haar ervaring met de ledenraad.

Denkt en praat u met ons mee over de zorg


Herman Koster - Lid sinds januari 2016:

“Ik lever graag een bijdrage om de kwaliteit van zorg op peil te houden, de regie bij de klant te leggen en de kosten van de zorg te reduceren”

 

 

Wat vragen we van een ledenraadslid?

Om lid te worden van de ledenraad moet u allereerst verzekerd zijn bij Salland (of één van onze andere labels). Daarnaast vragen we het volgende:

 

  • U heeft affiniteit met de missie, visie en strategie van Eno;
  • U heeft het vermogen om afstand te nemen van uw persoonlijke situatie bij het bekijken van zaken;
  • U bent voldoende beschikbaar om uw taak binnen de ledenraad te vervullen.

Heeft u een vraag over de ledenraad? Stuur dan een e-mail naar staf@eno.nl.

Als betrokken burger heeft de zorg mijn grote aandacht.


Marcel Fortuin - Lid sinds januari 2016:
 

“Als betrokken burger heeft de zorg mijn grote aandacht. De zorgverzekeraar speelt hierin een grote rol en ik wil graag mijn bijdrage leveren door samen met het bestuur na te denken hoe om te gaan met alle ontwikkelingen”.


Heeft u belangstelling?

Vul dan het formulier hieronder in. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact op. Wij informeren u dan over de verdere procedure. Wilt u nog meer weten over de ledenraad? Kijk dan op www.eno.nl/ledenraad.