• Home
  • Een orthodontie vergoeding vanaf 18 jaar

Orthodontie vergoeding vanaf 18 jaar

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u aanspraak maken op orthodontie vergoeding vanaf 18 jaar, bijvoorbeeld bij een zeer ernstige stoornis. Men spreekt dan over orthodontie in bijzondere gevallen.
Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dergelijke stoornissen of afwijkingen komen echter zeer weinig voor. Een esthetische beugel voor volwassenen wordt niet vergoed, ook niet als u een aanvullende tandartsverzekering heeft.

Zorgverzekering orthodontie, voor wie?

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar die een beugel nodig hebben?  Dan is een orthodontieverzekering zeer geschikt. Namelijk, voor kinderen tot 18 jaar gelden er andere regels. Zij hebben namelijk wél recht op een vergoeding, mits de ouders een tandartsverzekering hebben afgesloten.

U heeft de keuze uit drie tandartsverzekeringen. Iedere tandartsverzekering vergoedt 75% van de orthodontiekosten tot een maximumbedrag per jaar.

 

Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
TandPlus 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
TandTop 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar


Wilt u in aanmerking komen voor een orthodontie vergoeding tot 18 jaar? Dan dient u dus aanvullend verzekerd te zijn, want een beugel wordt niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering!

Let op: de informatie op deze pagina geeft een korte omschrijving van de orthodontie vergoeding. U kunt enkel rechten ontlenen aan de complete verzekeringsvoorwaarden (PDF).