• Home
  • Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt 

De pilot 'Meer tijd voor de patiënt' is ontstaan uit gesprekken die we hebben gevoerd met de Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken. Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat huisartsen in onze regio graag meer tijd voor hun patiënt zouden nemen.

 

Zorg op z’n Sallands

Salland Zorgverzekeringen biedt huisartsenpraktijken met de pilot ‘meer tijd voor patiënt’  de mogelijkheid om een huisarts extra of physician assistant in te zetten om de huidige werkdruk te verlagen. We verwachten dat door 'Meer tijd voor de patiënt'  duurdere zorg zal worden voorkomen en dat zorg op de juiste plek wordt geboden. Patiënttevredenheid zal toenemen en de huisarts zal meer werkplezier ervaren. 

 

Bekijk meer regionale initiatieven