Raalte brengt gemeentepolis onder bij Salland Zorgverzekeringen

 

Als regionale zorgverzekeraar werkt Salland Zorgverzekeringen intensief samen met alle regiogemeenten, om de kwaliteit van de lokale zorg te waarborgen of te verbeteren. Een mooi voorbeeld van die samenwerking is de gemeentepolis: een speciale zorgverzekering voor iedereen met een laag inkomen, als onderdeel van het sociaal beleid. In de gemeente Raalte is deze polis exclusief ondergebracht bij Salland Zorgverzekeringen. Jacques van Loevezijn, wethouder van Raalte: “De mentaliteit van Salland Zorgverzekeringen past heel goed bij die van Raalte.”

 

De gemeentepolis is een belangrijke voorziening voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Raalte heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met Salland Zorgverzekeringen. “We hadden al een goede relatie met Salland.”, vertelt Jacques. “Met name op het gebied van de preventie, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de langdurige zorg. Die samenwerking is zo goed bevallen, dat we blij zijn dat we deze kunnen voortzetten. Natuurlijk kijken we daarbij ook naar het aanbod. Wat we hebben geconstateerd, is dat Salland Zorgverzekeringen veel toevoegt voor onze doelgroep: een uitgebreide dekking voor een goede premie. Ook daarom hebben we besloten om de handen ineen te slaan.”

Persoonlijke voorlichting

In de samenwerking rond de gemeentepolis ziet Jacques de goede relatie bevestigd: “Salland luistert goed naar wat onze gemeente en haar inwoners belangrijk vinden. Wat wij het belangrijkst vinden, is dat de regelingen die we treffen, duidelijk worden aangeboden en goed worden uitgelegd. We zijn samen een communicatietraject ingegaan om de inhoud van deze gemeentepolis onder de aandacht te brengen. Bij onze inwoners, maar ook bij al onze beleidsmensen, de Adviesraad Werk en Inkomen en partners uit het veld, zoals Humanitas, zodat de doelgroep goed geadviseerd kan worden hierover. We vinden het belangrijk dat dit ook persoonlijk gebeurt.

Daarom hebben we voor zowel de gemeentelijke ambtenaren als de inwoners voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over alle mogelijkheden van deze gemeentepolis. Ook hebben we samen een flyer ontwikkeld.

 

“Het is belangrijk om hierbij te kijken voor wie we het doen en naar hoe we diegenen kunnen bereiken. Dat heeft altijd onze aandacht. Salland Zorgverzekeringen helpt daarbij.”

Voordeel van een regionale zorgverzekeraar

Met enige werkervaring in de assurantie weet Jacques waarin Salland Zorgverzekeringen zich onderscheidt: “In tegenstelling tot veel andere verzekeraars is Salland geen logge organisatie met grote callcenters. Er zijn directe, persoonlijke aanspreekpunten voor de gemeenten. De lijnen zijn kort en dat bevalt en werkt heel goed. Met name die persoonlijke touch is zeer waardevol voor de gemeente Raalte. Het is een club waar we graag zaken mee doen.”

Ook het regionale karakter van Salland Zorgverzekeringen heeft zo zijn voordelen. “Het is een partij met een lange staat van dienst in de regio en die de Sallandse mentaliteit goed kent. Ze hebben hier hun roots en kunnen dus beter aansluiten op wat er in Salland leeft. Dat ervaren we als een behoorlijke plus. Ik kan me voorstellen dat ook alle inwoners van Salland dat als prettig ervaren. Zij zullen eerder het gevoel hebben dat iets sneller en eenvoudiger is opgelost bij een zorgverzekeraar die uit dezelfde regio komt en dichtbij is. De mentaliteit van Salland Zorgverzekeringen past heel goed bij die van de Sallanders. En ook bij die van de gemeente Raalte.”

Op naar een mooie samenwerking

Dankzij de basis die er al lag en de gemeenschappelijke roots, gloort er een mooie samenwerking, die misschien wel meer oplevert dan alleen een goede gemeentepolis. Net als Salland Zorgverzekeringen zet Gemeente Raalte zich op allerlei manieren in om de gemeenschap zo vitaal mogelijk te houden met het programma Raalte Gezond. “Ik kan me voorstellen dat we ook hierin de verbinding zoeken.

De initiatieven die Salland ondersteunt, zoals de Sallandse Wandelvierdaagse, sluiten aan op onze inzet voor de collectieve gezondheid. Misschien ligt er meer in het verschiet, door te kijken naar wat we samen kunnen doen om hier meer inhoud aan te geven. Daar sta ik meer dan open voor.”


Deel deze pagina:
 

 


Bekijk ook: