Goede ouderenzorg is teamwork

Kwetsbare ouderen, maar ook hun naasten en verzorgers, lopen tegen grote knelpunten aan in de zorg. Dit kwam naar voren in een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, uitgevoerd in mei 2017. De vertegenwoordiger van ruim 160 patiëntenorganisaties concludeerde onder meer dat er te weinig samenhang en afstemming is in de keten van ouderenzorg. Gelukkig bevestigt de uitzondering de regel. Sabine Hilferink (logopediste), Heidi Lammertsen (wijkverpleegkundige) en Jeannet Hekert (specialist ouderengeneeskunde) van Carinova, weten dat ouderenzorg ook heel gestroomlijnd kan: “Het gaat er niet om dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen, maar zo verantwoord mogelijk”.

 

Als grote regionale zorgorganisatie, die vooral bekend is van de thuiszorg, biedt Carinova zorg, behandeling en ondersteuning aan bijna 13.000 zelfstandig wonende ouderen. Onder het motto ‘vertrouwd dichtbij’ werkt Carinova vanuit meerdere behandelteams, die allemaal sterk verankerd zijn in de wijken en buurten van maar liefst elf gemeenten in Overijssel en Gelderland.

 

“Opgedeeld in zelfstandig opererende behandelteams zijn we als grote organisatie toch heel laagdrempelig”, legt Jeannet uit. “Als er door de thuiszorg, de huisarts of specialist een zorgvraag wordt gesignaleerd, dan kunnen we daar snel en flexibel op inspelen.”


“Ook als er rechtstreeks gebeld wordt naar het hoofdkantoor, kunnen we de cliënt direct doorverbinden met de juiste behandelaar van het dichtstbijzijnde team”, vult Sabine aan. “We houden de lijnen kort en daarmee zorgen we ervoor dat onze cliënten snel de hulp of behandeling krijgen die ze nodig hebben.”

Meerdere behandelaars

Dat geldt voor alle binnenkomende zorgvragen. Aangezien elk team bestaat uit uiteenlopende behandelaars, is iedere zorgdiscipline ruimschoots vertegenwoordigd. Jeannet: “De teams worden gevormd door maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde: alles wat nodig is om multidisciplinaire ouderenzorg mogelijk te maken. Met allerlei deskundigen onder één dak en dicht bij de cliënten, hebben we altijd de juiste zorgverlening beschikbaar. Voldoende afstemming tussen de behandelaars is dan van cruciaal belang. Want, hoe meer behandelaars erbij betrokken zijn, hoe groter het risico op afstemmingsproblemen.”

Interdisciplinair werken

Juist in deze afstemming lijkt in Nederland de schoen te wringen, volgens het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Er zou te weinig communicatie zijn tussen de verschillende zorgverleners en ook de rolverdeling zou niet altijd duidelijk zijn. Maar niet bij Carinova. Jeannet: “We werken hier met een elektronisch patiëntendossier, waarin alle patiëntinformatie digitaal inzichtelijk is voor iedere behandelaar. Hiermee houden we elkaar op de hoogte. Dit systeem zorgt voor een interdisciplinaire werkwijze, waarmee onze verschillende expertises niet naast elkaar – zoals bij multidisciplinariteit – maar gecombineerd benut worden.”

Zelfredzaamheid

Naast een gebrek aan afstemming, spraken de onderzoekers ook over een gebrek aan hulp van de directe omgeving. 40% van de ouderen geeft aan meer hulp en ondersteuning nodig te hebben dan buren, familie of vrienden kunnen geven. “Ik denk dat het Westen van het land meer met dit probleem te maken heeft dan het Oosten”, vertelt Heidi. “Hier leven de mensen minder anoniem”. Ze zijn vaker omringd door familie en vrienden, die betrokken zijn. Toch heb ik ook cliënten die niemand zien, behalve ons. We bekijken dan samen wat iemand nog kan en waar diegene hulp bij nodig heeft. Waarbij we altijd een vinger aan de pols houden. In Raalte hebben we daarvoor twee S1 wijkverpleegkundigen, die ook als er nog geen zorg nodig is bij ouderen over de vloer komen. Proactief en preventief.”

Voorbeeldrol

Met de manier waarop er invulling wordt gegeven aan ouderenzorg, lijkt Carinova het beter te doen dan veel andere zorgorganisaties in het land. Dat bleek ook uit de Benchmark in de zorg 2014. Hierin kreeg Carinova de Triple A status; de hoogst haalbare positie op het gebied van klantervaring, medewerkerstevredenheid en bedrijfsvoering. “Te danken aan het feit dat we echt vanuit de cliënt redeneren”, geloven Sabine, Heidi en Jeannet. “De officiële bedrijfsvisie zit ook echt in het hart van alle medewerkers. Iedereen werkt hard om de cliënten tevreden te houden. We zorgen ervoor dat cliënten geen onderdeel uitmaken van een strak schema, waarbij voor ze besloten wordt wanneer ze bijvoorbeeld eten en douchen. We behandelen cliënten allemaal als even uniek. En we zorgen ervoor dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Thuis zolang dat kan, en anders in één van onze locaties. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het er niet om gaat dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen, maar zo verantwoord mogelijk. We zijn er om ouderen een stukje gelukkiger te maken en we hopen dat nog lang te mogen doen.”
 

Deel deze pagina: