Herman Wisselink, huisarts te Deventer en Jan Rosenkamp, inkoper bij Salland Zorgverzekeringen:


“Ouderenzorg gaat ons écht aan het hart.”

 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg. Verzorgingshuizen zijn wegbezuinigd en de zorg is vooral voor oudere mensen onder druk komen te staan. Van ouderen wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Maar dat is vaak niet zo eenvoudig als het lijkt. Tijd dus om voor een nieuw plan van aanpak te kiezen. De gemeente Deventer, huisarts Herman Wisselink en Salland Zorgverzekeringen werken samen aan een betere zorg voor oudere, kwetsbare mensen: “De ouderen ervaren onze nieuwe, gezamenlijke aanpak inmiddels als positief.”

 

Jan Rosenkamp: “Een aantal jaren geleden zijn we al gestart met een proef in Deventer. Van die proef hebben we geleerd dat mensen die langer thuis moeten of willen wonen, nu ook een ander soort zorg nodig hebben..” Herman Wisselink vult aan:

”Ik ben al 15 jaar actief met zorg voor ouderen in deze regio. Door het besluit van de regering blijven mensen langer thuis wonen. Dat heeft bij mij in de buurt geleid tot het sluiten van een verzorgingshuis. Dan moet je gaan nadenken over hoe het verder moet. Het belangrijkste voor ons is dat we vooral kijken naar welke zorg mensen nodig hebben.”

 

“Wij zoeken de oudere mensen die problemen hebben op.”

Luisteren naar alle signalen

In de huisartsenpraktijk van Herman Wisselink wordt een overzicht gemaakt van ouderen die bij zijn praktijk ingeschreven staan. Maar, naast het maken van dit overzicht, wordt er ook geluisterd naar signalen van familie, buren of de thuiszorg die zij ontvangen.

Herman: “Die mensen gaan we thuis bezoeken en dan kunnen we zien of wij deze ouderen kunnen helpen met zorg op maat. Het bezoek wordt gedaan door onze praktijkondersteuner. Die is het eerste aanspreekpunt en maakt een zogeheten zorgplan.

Hierin staat welke zorg er al is, en welke zorg in de toekomst nodig en vooral wat de wens van de oudere zelf is. Dit zorgplan delen we met de cliënt, de thuiszorg, de mantelzorg en familie. En ook, als het nodig is, met andere zorgverleners, bijvoorbeeld een fysiotherapeut.”

Antwoord op veel vragen

Herman: “De meeste ouderen vinden het prettig als je langskomt. Mensen maken zich vaak zelf al langere tijd zorgen. Ze vragen zich af of ze nog kunnen blijven wonen op hun plek en willen de kinderen niet tot last zijn.

Ook de familie vindt het prettig dat er naar hen wordt gekeken. Het gevoel dat er voldoende aandacht en zorg is vanuit de zorgverleners, is erg belangrijk.” Belangrijk om te weten: deze vorm van ouderenzorg valt gewoon onder de basisverzekering.

Proef geslaagd

De samenwerking met de gemeente Deventer, de huisarts en Salland Zorgverzekeringen heeft veel informatie opgeleverd. Jan: “Hoe beter we samenwerken in de regio, hoe meer we bereiken. Die betere samenwerking hebben we nu gevonden. Ook wij als zorgverzekeraar willen verbinden.”

 

Op de vraag wat goede zorg voor huisarts Herman Wisselink betekent, zegt hij: “Voor mij betekent dat wat de oudere wil, voorop staat. En ook goede communicatie met iedereen daaromheen is een basisvoorwaarde voor goede zorg.” Jan tot besluit:

“Voor mij betekent goede zorg: de juiste zorg op de juiste manier door mensen die toegewijd en kundig zijn. Met dit plan van aanpak zijn we inmiddels in Salland bezig in meerdere praktijken. We hopen dat in de toekomst nog meer praktijken zich hierbij aansluiten.”


Deel deze pagina:
 

 


Bekijk ook: