Gezondheid en Gedrag: opbloeien door juist niet een zorgtraject in te gaan

Als mensen zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en daarnaar handelen, voelen ze zich gezonder en prettiger. Dan halen ze alleen die zorg en ondersteuning erbij die ze nodig hebben. Dat is de verandering die Salland Zorgverzekeringen en gemeente Deventer stimuleren.

Met de Deventeraanpak Gezondheid en Gedrag is een beweging op gang gebracht bij professionals in zorg en welzijn en bij hun cliënten en patiënten. Deze professionals kiezen voor een andere aanpak. Ze sluiten aan bij ambities en acties van mensen zelf en ze werken meer samen. Want hoe stimuleer je mensen om in het leven van alledag vaker zelf de regie te nemen over hun eigen gezondheid en geluk?

 

Martijn van der Most, onze Projectmanager Innovatie Gezondheid, vertelt:

 

“We behandelen zodra mensen ziek zijn. Vaak is het kwaad dan al geschied en boeken we nog maar weinig vooruitgang. Interessanter is; waar komen de klachten vandaan en hoe kunnen die aangepakt worden? Samen met gemeente Deventer pakken we dit nu aan via het proces Gezondheid en Gedrag. Inwoners krijgen de regie terug over hun eigen gezondheid. En daar bloeien mensen van op.”

 

Martijn legt graag uit waarom wij dit, als zorgverzekeraar, zo belangrijk vinden: “Wij kijken heel goed naar wat er speelt in de maatschappij. We zien dat steeds meer mensen met een leefstijlgerelateerde ziekte bij de huisarts belanden. Bijvoorbeeld zwaarlijvigheid, beginnende diabetes, neerslachtigheid, sociale problemen, jeugd- en opvoedingsproblemen.

 

In sommige gevallen kan een aanpassing in het leefpatroon uitkomst bieden, beter dan medicatie – met kans op bijwerkingen – of een behandeling bij de specialist. Denk aan iemand met depressiviteit of slapeloosheid; in sommige gevallen veroorzaakt door te weinig beweging. Dan is het voorschrijven van medicijnen niet zomaar de juiste oplossing. Lekker naar buiten in een gezonde, groene omgeving misschien wel. Natuurlijk verschilt dit per geval en deze aanpak vraagt een meer coachende rol van een zorgverlener. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat actieve mensen die meer zelf de regie nemen, langer en in relatief goede gezondheid leven. De kwaliteit van leven neemt toe. Én, zo verlagen we samen ook de zorgkosten, waardoor het betaalbaar blijft. Daar maken wij ons sterk voor.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De rekening van te voorkomen gezondheidsklachten komt als eerste bij zorgverzekeraars, maar uiteindelijk betaalt iedereen. Martijn: “Dat besef is er nog te weinig. Wij vinden dat wij als zorgverzekeraar daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook willen we hierin huisartsen ontlasten, zodat zij meer tijd overhouden om de échte zorgvraag aan te pakken.”

Mensen positief prikkelen voor andere leefstijl

Dus kijken we actief wat er precies áchter die klachten zit. We investeren in het opleiden van zorgprofessionals, zodat ze mensen beter kunnen begeleiden in het vinden van de oplossing in de eigen omgeving. Eigenlijk proberen we mensen te bewegen om de oorzaken van de klachten weg te nemen en te laten zien dat ze er zelf wat aan kunnen doen. Natuurlijk slaagt dat alleen als iemand positief wordt geprikkeld om actief aan zijn of haar eigen gezondheid te werken.

Succesfactor: samenwerken met professionele partijen

“Een belangrijke succesfactor is dat we hiervoor in de Sallandse regio héél nauw samenwerken met de gemeente en allerlei zorgpartners, zoals huisartsen. We hebben als regionale zorgverzekeraar altijd al geïnvesteerd in een goede relatie op lokaal niveau met gemeenten, terwijl andere zorgverzekeraars inzetten op groei op landelijk niveau en het contact met de regio zijn verloren. Het proces Gezondheid en Gedrag past heel natuurlijk bij Salland Zorgverzekeringen.”

Inspirerende projecten

We zullen voortdurend nieuwe activiteiten introduceren. Er komt binnenkort bijvoorbeeld een tool waarmee iemand een andere bewoner uit de buurt kan vinden om hulp of een dienst te verlenen. Stel, iemand is neerslachtig; het kan dan helpen als die persoon meer aanspraak heeft en positiever in het leven komt te staan. Hiermee worden dus de klachten bestreden, maar ook de onderlinge binding in de wijk wordt versterkt. Dat vinden wij belangrijk.
 

Deel deze pagina: