Onnodige ziekenhuisopnamen voorkomen door extra aandacht voor medicatie

Uit langdurig en herhaald onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat er veel ziekenhuisopnamen zijn als gevolg van een verkeerd gebruik van voorgeschreven medicijnen. Of door een mix van medicijnen die elkaar niet optimaal versterken. Dat moet anders. Jan Rosenkamp is één van onze zorginkopers en wil dit graag aanpakken:

 

“Wij voelen hier vanuit onze maatschappelijke rol een verantwoordelijkheid in. Niet voor niets luidt ons motto: hart voor goede zorg. We willen niet alleen vergoeden, maar we werken in dit geval ook actief mee aan het vergroten van de medicatieveiligheid. Gelukkig zijn onze regionale partners, zoals huisartsen apothekers en specialisten, goed te vinden voor deze samenwerking.”

 

Wij ondernemen al langere tijd actie door het faciliteren en opstarten van projecten waarin huisartsen, apothekers en specialisten veel nauwer met elkaar samenwerken. Met als doel om medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen te helpen voorkomen. Jan: ”Natuurlijk is Salland Zorgverzekeringen in deze projecten geen medisch inhoudelijk meebeoordelende partij. Dat is strikt voorbehouden aan de medici zelf die dicht op de praktijk zitten. Wel kunnen we actief meedenken en ervoor zorgen dat overleg tussen alle partners mogelijk is.”

Inmiddels goed in werking: medicatiebeoordeling

Eén van de onderzoeksaanbevelingen wordt al uitgevoerd in de praktijk. Personen die ouder zijn dan 75 jaar en een chronische aandoening hebben, slikken vaak meerdere medicijnen per dag. Moeten ze er meer dan vijf per dag innemen, dan krijgen zij jaarlijks een overkoepelende medicatiebeoordeling. Jan: “Hun lever- en nierfunctie vermindert op natuurlijke wijze. Tegelijkertijd spelen deze organen een rol bij de hoogte van bloedspiegels door medicijngebruik. Ook kunnen er hinderlijke bijwerkingen ontstaan bij meervoudig medicijngebruik of het bedoelde effect van bepaalde medicijnen in die mix kan juist uitblijven. Daar laten wij huisartsen, apothekers en specialisten in gezamenlijk verband beter naar kijken.”

 

Deze medicatiebeoordeling is inmiddels een positief en concreet resultaat van de verbeteringen die uit eerdere onderzoeken naar medicatieveiligheid naar boven kwamen. “Je kunt er zelfs een onnodige ziekenhuisopname mee voorkomen”.

Eén groot gezamenlijk project met apothekers en huisartsen

Maar we leggen de lat hoog: “De medicatiebeoordeling werkt inmiddels, nu willen we vooral zoveel mogelijk voorkomen dat er überhaupt een medicatiebeoordeling nodig is. Dus kijken we ook naar maatregelen waarmee de medicatieverstrekking direct zoveel mogelijk optimaal wordt gedaan. Daarvoor lopen er momenteel meerdere projecten met apotheken in de regio Salland. Bijvoorbeeld het project om astmapatiënten door goede instructies een beter effect te laten halen uit hun inhaler.

 

De ambitie is om alle inzichten vanuit de verschillende projecten straks te gebruiken voor een zo optimaal mogelijke aanpak. Niet alleen samen met de apothekers, maar ook met de huisartsen; een heel belangrijke partner in onze regio. We zetten ons in dit gezamenlijke project in voor een goede communicatie tussen huisarts en apotheker over medicatieveiligheid op patiëntniveau. Daar zijn nog wel verbeterslagen te maken, blijkt uit het onderzoek van Erasmus MC. De huisartsen en apothekers komen acht tot tien keer per jaar bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken, zoals het genoemde project voor de astma inhaler.”

Regionale kracht maakt afspraken maken goed mogelijk

Graag licht Jan nog een lopend project toe: “Het is van belang dat apothekers en huisartsen altijd en overal over de actuele laboratoriumwaarden van een patiënt kunnen beschikken. Wij kunnen dit soort afspraken in de regio gemakkelijk maken, omdat wij door ons regionale karakter altijd goede banden hebben opgebouwd en onderhouden met onze zorgpartners. En dat geldt natuurlijk ook voor de specialisten die wij kennen. Mag iemand het ziekenhuis verlaten en krijgt zo iemand medicatie mee? Dan zoeken wij de verbinding om vanuit het ziekenhuis de juiste informatie richting de apotheek en huisarts te krijgen. Zo kunnen zij systematisch bepaalde risicogroepen met elkaar vergelijken, screenen, met elkaar bespreken en daar eventueel actie op ondernemen.” Tot slot geeft Jan nog een voorbeeld van de samenwerking: “Apothekers letten ook op of mensen die chronisch medicijnen slikken op tijd hun medicatie ophalen. Zo niet, dan bellen ze die persoon op.”

App voor afspraken en actueel medicijndossier

Ook hebben wij het mogelijk gemaakt dat de huisartsen en apothekers in de regio een app introduceren, waarmee mensen rechtstreeks een afspraak met hun huisarts kunnen maken: “Wel zo gemakkelijk. En komt daar herhaalmedicatie uit voort? Dan komt er een beveiligde koppeling met het actuele medicatieoverzicht. Huisarts, apotheker en natuurlijk de patiënt zelf, beschikken dan altijd over de laatste gegevens over het medicijngebruik. Is een patiënt bijvoorbeeld buiten de regio en moet deze ineens naar het ziekenhuis? Dan is het mogelijk de dienstdoende arts direct digitaal alle medicijngegevens te tonen. Ook dit verhoogt de medicatieveiligheid.”
 

Deel deze pagina: