Ondersteuning bij nieuwe focus op rol van huisarts

 

We merken dat de rol van de huisarts steeds belangrijker wordt. Jan Rosenkamp is één van onze inkopers: “Wij kunnen dat goed zien, omdat we in de regio heel dicht bij de huisartsen staan. Patiënten beschouwen de huisarts als hun eerste aanspreekpunt, van een zere vinger tot het gevoel depressief te zijn. De huisarts is poortwachter, behandelt of verwijst door naar een specialist of het sociale wijkteam. Oók steeds meer voor lastig te duiden klachten, die vaak te maken hebben met sociale factoren. Wij ondersteunen de huisartsen in de regio graag bij deze nieuwe rol.”

 

Jan: “De nieuwe trend is in die gevallen niet om direct medicijnen voor te schrijven, maar om met de patiënt te achterhalen wat deze zelf kan doen om een bepaald negatief gevoel of probleemsituatie op te lossen. Dit proces gaan we samen met lokale zorgverleners in, zoals de sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Daardoor houdt de huisarts meer tijd over voor zijn of haar specifieke taak: medische zorg verlenen. Door gespecialiseerde zorgverleners op sociaal vlak worden patiënten met lastig te duiden klachten veel gerichter geholpen. Daar waar het telt: in hun eigen wijk.”

Inzet praktijkmanager verlaagt werkdruk voor huisarts

Wij zorgen ook op een ander vlak dat huisartsen meer ontlast worden en (weer) toekomen aan hun primaire medische taak. “Een gemiddelde huisarts runt eigenlijk een bedrijf. Hij of zij stuurt medewerkers aan en is daarmee ook een soort manager. Jammer, wij willen huisartsen weer maximaal de tijd geven om zich meer op hun medische taak te concentreren. Hoe we dit doen?
 

“Wij bieden huisartsen de gelegenheid om voor een aantal uur per week een praktijkmanager aan te stellen.”

 

Dit initiatief coördineren we samen met de huisartsencoöperatie. De praktijkmanager neemt alle neventaken op zich in een huisartsenpraktijk. Ook kan deze de verbinding maken met de sociale wijkteams, wijkverpleging en andere zorgpartners. Ook faciliteren wij dat één van de praktijkmanagers weer nieuwe praktijkmanagers opleidt. Natuurlijk geeft de huisartsenpraktijk hier inhoudelijk vorm aan, dat is onze taak niet. Wij faciliteren alleen. Wel zien we inmiddels in de praktijk dat dit initiatief goed werkt.”

Succesvolle inzet Praktijk Ondersteuner Huisartsen

Jan stipt nog andere projecten aan die de huisarts helpen ontlasten: “We ondersteunen bijvoorbeeld ook de inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH). Deze GGZ-gespecialiseerde professionals kunnen huisartsen ondersteunen bij het opvangen van eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Dit voorkomt dat huisartsen mensen met lichte mentale problematiek direct doorsturen naar een dure psychiater. Ja, dit scheelt geld, maar de patiënt ervaart hier het grootste voordeel. Hij of zij kan door de POH namelijk sneller en vaak in de eigen regio of wijk worden geholpen.”

Ouderenproject: gerichter doorverwijzen

Twee jaar geleden hebben wij een project gedaan, samen met de gemeente Deventer, sociale wijkteams en een specialist ouderenzorg in de Deventer wijk Zandweerd. Jan: “Hier wonen veel ouderen en een deel daarvan is kwetsbaar. Niet alleen door ziekte, maar ook door allerlei sociale oorzaken. Eenzaamheid of geldgebrek bijvoorbeeld. Dit heeft ons geïnspireerd om huisartsen te begeleiden in het goed inschatten van de aard van de ouderenproblematiek: is het medisch of sociaal-psychisch? Door die inschatting direct al veel beter te maken, kan de huisarts gerichter doorverwijzen, patiënten beter helpen en uiteindelijk zorgkosten besparen. Ook van dit laatste profiteert de maatschappij als geheel.”

Module Ouderenzorg

Al die kennis uit dit project hebben we samengebracht in de Module Ouderenzorg. Jan: “Elke huisarts in onze regio heeft hier toegang toe en kan dit uitvoeren samen met de sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Vervolgens kunnen zij een klantgericht zorgplan opstellen met heldere taken voor elke zorgaanbieder.” Vanuit Salland Zorgverzekeringen is ook OZOverbindzorg gefaciliteerd. “OZOverbindzorg staat voor samenwerking en het delen van zorg. Via een digitaal platform worden alle partijen die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt, samengebracht (mantelzorgers, familie, zorgverleners etc.). Er vormt zich een netwerk rondom de cliënt, waarbij de cliënt zelf bepaalt wie er meedoet. Alle partijen zijn zo beter op de hoogte en de lijnen zijn kort met teamspirit rondom de cliënt als gevolg. Resultaat? Honderd procent betrokkenheid bij alle partijen en daarmee betere zorg voor de cliënt.”


Deel deze pagina:
 

 

 


Bekijk ook: