De kracht achter de klacht

 

Overgewicht, gezondheidsklachten, slecht slapen, stress. Deze en andere gezondheidsklachten zijn in vele gevallen leefstijlgerelateerd. Beter nog dan behandelingen en medicijnen dat kunnen, zorgen gezonde veranderingen in onze leefstijl ervoor dat dergelijke klachten definitief een halt toe geroepen worden. Dat we beter in ons vel zitten en beter functioneren.

 

Toch lijken Nederlanders liever in te zetten op eenvoudige, kortdurende behandelingen, dan op structurele aanpassingen in de leefstijl. Maar liefst zestig procent ziet er tegenop om gezonder te gaan leven. Vooral omdat een gezonde leefstijl lastig is vol te houden, zo luidt de algemene teneur. Met de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen zorgverleners daar verandering in aanbrengen.

 

Wie zich daar al tijden voor inzet, is Ineke Morsink, praktijkondersteuner bij Huisartsenpraktijk Zoete. Ineke: “We zijn altijd al bezig om patiënten meer grip op hun eigen gezondheid te geven. We kijken niet alleen naar de klachten an sich, maar ook naar waar ze vandaan komen. En vervolgens naar welke handvatten iemand nodig heeft om daar  zelf verandering in aan te brengen. Bijvoorbeeld: iemand die een huisarts vraagt om hulp bij het stoppen met roken, mist de intrinsieke motivatie om op eigen kracht te stoppen. Door niet direct pilletjes of pleisters voor te schrijven, maar eerst te kijken naar wie die persoon is en wat er nodig is om hem of haar te motiveren, wordt deze persoon minder afhankelijk van anderen.”

Samenwerking

Daarvoor werken Ineke en de rest van Huisartsenpraktijk Zoete nauw samen met verschillende hulpverleners in het zorgveld, die gezond gedrag stimuleren. Ineke: “In ons gezondheidscentrum werkten we al langere tijd samen met bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een discipline die nu onderdeel is van het sociale wijkteam. Voor ons bekende gezichten en dus korte lijnen. Waar wij constateren dat het bij iemand mis gaat, kunnen zij er praktisch op inspelen.

 

Als iemand zich bij ons meldt met stress, als gevolg van financiële problemen, dan kan met toestemming van de patiënt een lid van het sociale wijkteam starten met het samen op orde brengen van de administratie. Dat kan veel stress wegnemen en uiteindelijk leiden tot een betere gezondheid. Patiënten met psychosomatische klachten verwijzen we vaak naar oefentherapeuten, die hen een gezonder beweeggedrag aanleren. Als  de klachten ernstiger zijn en ook het gevolg zijn van psychologische problemen, dan verwijzen we door naar therapeuten van Big Move, die gesprekken voeren en coachen  op het gebied van gezondheidsverbetering. We bekijken per patiënt welke begeleiding nodig is en zoeken vervolgens de verbinding met de juiste hulpverleners.”

 

“We zijn altijd al bezig om patiënten meer grip op hun eigen gezondheid te geven. We kijken niet alleen naar de klachten an sich, maar ook naar waar ze vandaan komen. En vervolgens naar welke handvatten iemand nodig heeft om daar  zelf verandering in aan te brengen"

Positieve resultaten

Met deze manier van werken, worden gezondheidsproblemen op tijd gesignaleerd, zodat er eerder wat aan gedaan kan worden. Daar zijn inmiddels vele patiënten mee geholpen. Ineke: “Ik was gisteren nog op bezoek bij een ouder echtpaar, waartussen veel spanning heerste. Door een gedragsprobleem kon de vrouw enorm veel aandacht opeisen van haar man, die daar stress van ondervond. Zoveel zelfs, dat de situatie uit de hand dreigde te lopen. Ik heb toen de familie bijeengeroepen om de situatie te bespreken en er een oplossing voor te vinden. Uiteindelijk heeft het sociale wijkteam hen betrokken bij het buurtcentrum, waar de vrouw nu vier dagdelen in de week aanwezig is. Zij krijgt structuur en hij, die ook af en toe langskomt, komt toe aan zijn hobby’s, waardoor de situatie nu een stuk rustiger is.”

Andere mindset

Volgens Ineke is er voor zorgverleners niet veel nodig om met deze manier van werken aan de slag te kunnen: “Alleen een andere mindset. Door jezelf continu te dwingen iedere klacht in een context te zien, is het gewoon een onderdeel van de dag. Bij ieder interview vraag ik de patiënt hoe hij omgaat met zijn klachten (stress, pijn, verdriet, etc.) en hoe hij er zelf tegenaan kijkt. Met altijd als doel om ingangen te vinden; om erachter te komen wat iemand kan helpen om er weer bovenop te komen. Technologie kan daarbij helpen. Zoals bijvoorbeeld de pas geïntroduceerde GG-app, waarmee zorgverlener en patiënt samenwerken aan de gezondheidsdoelen en ervaren gezondheid van de patiënt. Wat wij het belangrijkst vinden, is dat we elkaar als professionals en patiënten goed blijven informeren. Door mensen op deze manier beter te leren kennen, voorkomen we excessen en recidieven.”

 


 

Deel deze pagina:
 

 


Bekijk ook: