Huisarts Michel: “Deventer is schoolvoorbeeld voor medicatieveiligheid”

Landelijk is er veel te doen over de veiligheid van medicijnen; verkeerd medicijngebruik zou namelijk de oorzaak zijn van een hoog aantal ziekenhuisopnamen. Een aantal dat volgens recentelijk onderzoek van het universitair medisch centrum Erasmus MC ieder jaar stijgt. Maar de uitzondering bevestigt de regel, weet Michel Tuynman, huisarts bij Huisartsen Koggeschip in Deventer. “In onze gemeente merk ik nauwelijks wat van dit probleem”, legt hij uit.
 

Dat Deventer het zo goed doet op het gebied van medicatieveiligheid, heeft volgens Michel alles te maken met de manier waarop de zorgverleners hier met elkaar samenwerken: “Zowel de apothekers als de huisartsen zijn van elkaar op de hoogte wat er allemaal wordt voorgeschreven.

Essentieel, want bepaalde medicijncombinaties kunnen nadelig uitpakken. Zo krijgen hartinfarctpatiënten vaak een recept voor bloedverdunners om herhaling te voorkomen. Aspirientjes, bijvoorbeeld. De combinatie van deze kinder-aspirientjes of andere bloedverdunners met bijvoorbeeld pijnstillers, kan leiden tot maagschade. In ieder geval zullen er dan ook maagbeschermers gebruikt moeten worden.”

Belang van informatie delen

Actuele informatie over medicijngebruik is dus zeer belangrijk. “En alleen maar beschikbaar als de hele zorgketen met elkaar samenwerkt”, vult Michel aan. “Daarom houden de Deventer apothekers dossiers bij van alles wat er wordt meegegeven aan patiënten. En dan met name die van tachtig jaar of ouder, de risicogroep. Deze dossiers worden door mijzelf of andere huisartsen regelmatig doorgelopen op eigenaardigheden, zodat gevaarlijke medicijncombinaties op tijd gesignaleerd worden.”
 

Dat dit niet overal gebeurt, blijkt wel uit de schokkende hoeveelheden ziekenhuisopnamen door verkeerd medicijngebruik op andere plekken in het land. Hoewel daar in Deventer weinig tot geen sprake van is, kwamen de cijfers voor Michel niet als een verrassing:

 

“Ik ben bevriend met een huisarts in Amsterdam, waar het er heel anders aan toegaat. Als patiënten daar hun handgeschreven recept ophalen bij de ene apotheek, heeft de andere apotheek geen dossier van wat er elders is meegegeven. Daar is een veel moeizamere informatiedeling tussen zorgverleners, dan zoals we die hier kennen.”

Zorgverzekeraar als partner in de zorg

Dat de samenwerking in Deventer zo goed geregeld is, komt volgens Michel deels door Salland Zorgverzekeringen, die zich al langere tijd inzet voor meer medicatieveiligheid. “Door de vergrijzing van de bevolking wordt de groep tachtigplussers (of kwetsbare ouderen) steeds groter. In mijn praktijk ontvang ik veel tachtigplussers. Het kost mij veel tijd om me te verdiepen in de medicatie van deze groep. Dat is voor een apotheker niet anders. Door de projecten die Salland Zorgverzekeringen faciliteert en ondersteunt, maak ik er tijd voor.

Deze projecten maken de controle op medicatie een stuk eenvoudiger. Zo werken apothekers nu met een systeem dat patiënten een bericht stuurt zodra hun medicijnen bijna op zijn en er nieuwe voor ze klaarliggen. Dit soort projecten lijken weinig moeite te kosten als ze eenmaal lopen, maar het opzetten ervan kost enorm veel tijd.

Hierin is Salland Zorgverzekeringen ondersteunend. Financieel, maar ook op het gebied van overleg met bijvoorbeeld de gemeente. Dit zorgt voor een goede kwaliteitsverbetering van de samenwerking tussen zorgverleners.”

Andere oorzaken

Volgens Michel zijn Deventer zorgverleners dan ook ‘goed verwend’ qua samenwerking. “Al zijn niet alle oorzaken op te lossen met samenwerking”, merkt hij op. “Ook bij patiënten kunnen vergissingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld als zij een ander medicijnmerk krijgen voorgeschreven. Als zij gewend zijn een rood doosje met ronde pilletjes van de apotheker mee te krijgen en er wordt ineens een groen doosje met ovale pilletjes toegestopt, dan kan er bij hen verwarring ontstaan.

Soms nemen ze de  ‘nieuwe’ medicijnen dan niet in, of samen met de oude (dus dubbel). Terwijl alleen het merk anders is. Zorgverzekeraars mogen bepalen welke medicijnen worden vergoed en welke niet en hebben zo invloed op de keuze van het merk medicijn dat de apotheek levert. Salland Zorgverzekeringen zet zich in door langduriger contracten af te sluiten en ruimere marges te hanteren om dit soort veranderingen zoveel mogelijk te beperken.”

 

“We zijn goed bezig”

De nauwe samenwerking in het gemeentelijke zorgveld heeft volgens Michel zijn vruchten afgeworpen. “Er worden hier fouten voorkomen, dankzij de oplettendheid van de zorgverleners. Ook in mijn eigen praktijk. We zetten ons in om de dossiers goed actueel te houden. Onder andere door (soms per groep) de dossiers te openen en na te kijken of het nog wel klopt. Dat is te danken aan alle initiatieven die er genomen worden op het gebied van informatie-uitwisseling en medicatieveiligheid. En uiteraard aan partijen als Salland Zorgverzekeringen, die deze initiatieven een warm hart toedragen en mede mogelijk maken. Dankzij dit soort projecten herkennen we ons hier nauwelijks tot niet in de berichtgeving over de problematiek rondom medicatieveiligheid. Voor mij voldoende bewijs van dat we goed bezig zijn.”

 

Deel deze pagina: