Debuut van SV CCW ‘16 met clubactie al direct een succes


SV CCW '16 deed dit jaar voor het eerst mee met de clubactie van Salland Zorgverzekeringen. Floris van Ruth, voorzitter van SV CCW ’16: “Die stap is onderdeel van een groter fondsenwervingsplan. We stoppen extra energie in onze sponsorcommissie. In dat licht stonden we er ook zeker voor open om deel te nemen aan de clubactie van Salland Zorgverzekeringen. De eerste ervaringen zijn heel positief en we hebben al concrete bestedingen in gedachten.”

 

SV CCW '16 is een fusievereniging tussen SV Cupa uit Bussloo en SV Wilp uit Wilp. SV CCW '16 is officieel opgericht op 16 juni 2016 en verhuist in 2017 naar één centrale locatie. Floris van Ruth: “Momenteel zijn we bezig met een renovatie van ons clubgebouw en we tellen nu zo’n kleine 700 leden. Wij bieden voetbal, gymnastiek en volleybal. In die zin zijn we een omnivereniging en hebben we een overkoepelend bestuur over de diverse disciplines heen. Dit bestuur focust vooral op financiën en communicatie naar externe partijen. Per sportrichting hebben we een subbestuur voor alle sportinhoudelijke zaken.”

Veelzijdig intern gepromoot

De kersverse deelname van SV CCW ’16 aan de clubactie sloeg direct goed aan: “Onze sponsorcommissie bracht dit concept heel enthousiast bij het hoofdbestuur en wij hebben daar positief over geadviseerd. Daarna is het direct snel gegaan.” De clubactie is vervolgens adequaat onder de leden gepromoot. Floris: “Dit hebben we via meerdere kanalen laten lopen. Uiteraard via onze website, maar ook hebben we een algemene mailing ingezet. Met slechts een kleine moeite kunnen we heel snel een mailing genereren naar alle leden van onze vereniging. Ook hebben we uiteraard het clubblad ingeschakeld. Door die mix van communicatiekanalen hebben we de clubactie snel en grootschalig onder de aandacht kunnen brengen van alle leden.”

 

“Door onze mix van communicatiekanalen hebben we de clubactie

 snel en grootschalig onder de aandacht gebracht van alle leden.”

Goede bestemming voor opbrengsten

SV CCW ’16 weet al waarvoor zij de opbrengsten van de clubactie van Salland Zorgverzekeringen zal gebruiken: “Die investeren we graag in ons nieuwe clubgebouw of het pannaveld dat we gaan realiseren. Via een bijzondere ledenvergadering hebben we dit aan onze leden voorgesteld, evenals de besteding daaraan van andere fondsen die we genereren.”

Clubactie stimuleert ook onderlinge verbondenheid

Naast het werven van de fondsen via de clubactie, zag Floris nog een tweede positief effect: “We zijn een relatief kleine vereniging in eveneens kleine kernen. Organiseren we een actie, dan zien we altijd een samenhang met veel goodwill, steun en onderlinge verbondenheid. Nu, bij de clubactie, zagen we dat ook ontstaan. Je merkt een enorme verhoging van de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. In die zin heeft het meedoen met de clubactie niet alleen een financieel voordeel, maar geeft het opnieuw een impuls aan de onderlinge verbondenheid en het clubgevoel. Het regionale karakter van Salland Zorgverzekeringen sluit daar in zekere zin ook goed op aan.”

Bereid om nog meer van Salland Zorgverzekeringen te leren

Tot slot heeft Floris een positieve suggestie voor Salland Zorgverzekeringen om haar relatie met de sportverenigingen in de regio nog verder te optimaliseren: “Salland heeft zelf ook een goed netwerk van sponsoren en kanalen om hun PR te verbeteren. Daar zouden wij als vereniging vast en zeker ook baat bij kunnen hebben. Een vereniging valt en staat bij de inzet van zijn leden en de vrijwilligers. Dus wat betreft PR voor je vereniging zouden wij nog wel wat van Salland Zorgverzekeringen kunnen leren.”


Deel deze pagina:
 

 


Bekijk ook:

SV CCW erg succesvol bij de Salland Clubactie

Het debuut van SV CCW bij de Salland Clubactie