Samen op weg naar meer lichaamsbeweging

Stap voor stap gezonder leven

 

Meer bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid. Het vermindert lichamelijke klachten en vergroot het algemeen welzijn. Huisartsen spelen een steeds grotere rol in het begeleiden van leefstijlveranderingen. Met het project ‘Bewegen op Recept’ wordt er op een nieuwe manier gekeken naar hoe je als mens in beweging kan komen. Dit nieuwe initiatief geeft mensen inzicht in hun beweeggedrag en stimuleert hen dit beweeggedrag te verbeteren.

 

 ‘Bewegen op recept’ is een project van Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), dat mede mogelijk wordt gemaakt door Salland Zorgverzekeringen. Sinds de kick-off in januari hebben zich maar liefst 10 huisartspraktijken aangesloten bij het initiatief, waaronder huisartspraktijk Meereboer en De Jonge in Markelo. Gerda Scholten is als praktijkondersteuner nauw betrokken bij het project. “Al onze huisartsen en assistenten ondersteunen het project. Zij verwijzen hun cliënten door naar mij, als zij tijdens het spreekuur het idee krijgen dat deze mensen gebaat zijn bij het project. Het doel was om tien mensen uit onze praktijk te begeleiden via ‘Bewegen op Recept’. Ik begeleid nu zestien mensen op deze manier, wat iets zegt over het nut van het project.”

Hoe meer beweging, hoe beter

Als praktijkondersteuner somatiek spreekt Gerda veel mensen met klachten als diabetes, COPD, overgewicht, reumatische klachten of somberheid. “Veel van die klachten zijn een direct gevolg van een passieve leefstijl”, legt ze uit. “Voorheen gingen we met deze mensen in gesprek over hun leefstijl, hun voeding of verwezen wij ze door naar een diëtist. Met dit project hebben we een extra handvat om deze mensen te motiveren gezonder te leven.” Dat gebeurt met behulp van een stappenteller, die 24/7 bijhoudt hoe vaak en hoe intensief deelnemers in beweging komen. “Vaak wordt gedacht dat je voldoende beweging krijgt door bijvoorbeeld de dagelijkse taken in het huishouden. De stappenteller maakt je ervan bewust dat dit te weinig is en stimuleert je om actiever te leven. Net als de online modules van Minddistrict, die deelnemers kunnen raadplegen voor extra informatie over gezonder leven. Zo zorgen we er op een positieve manier voor dat mensen van de bank afkomen.”

Een stap extra zetten

Na uitreiking van de stappenteller worden deelnemers drie maanden lang uitgedaagd om actiever te leven. In vijf consulten wordt gepeild wat ze willen bereiken, welke resultaten ze hebben geboekt, waar ze tegenaan lopen en hoe ze het project ervaren. Deze tussenevaluaties motiveren deelnemers om letterlijk en figuurlijk een stap extra te zetten.

 

“Iedereen wil natuurlijk graag laten zien hoeveel stappen ze hebben gezet. De stappenteller geeft complimenten bij hoge aantallen, wat extra motiveert.”


Met de app die eraan gekoppeld is, hebben deelnemers de mogelijkheid zich iedere dag een doel te stellen, gekwantificeerd naar een bepaalde hoeveelheid stappen of minuten beweging. “In de consulten bekijken we hoe vaak per week de doelen zijn behaald en bespreken we wat deelnemers kunnen doen om dit te verbeteren. Daar is niet altijd een sport voor nodig. Ook door lopend boodschappen te doen of te dansen met je kleinkind kunnen doelen bereikt worden. Dat is juist het leuke.”

Positiever gevoel

Het project is nu ruim een half jaar onderweg en werpt zijn vruchten af. Er wordt met enthousiasme op gereageerd door deelnemers, die hun gezondheid positiever zijn gaan ervaren door het project. Gerda: “Voordat deelnemers van start gaan, maak ik een nulmeting van bepaalde lichaamswaarden als bloeddruk, gewicht en bloedsuiker. Zo maken we inzichtelijk wat het effect is van de extra beweging. Dat effect is vaak positief; de meeste deelnemers zien hun gewicht of bloeddruk aanzienlijk dalen gedurende het traject. Dat zorgt ervoor dat zij een positiever gevoel krijgen over hun gezondheid. Wat ook leuk is om te zien: deelnemers houden elkaar gemotiveerd. We zitten hier in een klein dorp, met mensen die elkaar kennen en elkaars deelname aan het project supporten. Dat leidt ook tot meer sociaal contact, wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld somberheid verdwijnt en mensen positiever in het leven komen te staan. Zo zie je dat beweging goed is voor meer dan alleen de conditie en ook gewoon heel leuk is om te doen. Zolang we deze resultaten blijven boeken, gaan wij ermee door.”


Meer initiatieven:

Fitte kids door gezonde voedingDe Beweeg Makelaar is opgericht om mensen, die dat lastig vinden, op weg te helpen naar meer lichaamsbeweging. Beweeg ook mee en neem contact op!