Goed bezig met Salland Zorgverzekeringen

Goed bezig


We zijn allemaal eigenaar van onze eigen gezondheid. Door hier gezamenlijk de regie over te houden, zorgen we dat de zorgvraag afneemt en de gezondheid toeneemt. Daarom is Salland Zorgverzekeringen sponsor van een groot aantal initiatieven, die zich sterk maken voor een gezonde leefstijl.


Fitte kids door gezonde voeding


Fitkids

Steeds meer kinderen hebben te maken met overgewicht. Met haar initiatief ‘Deventer Fitkids!’ zet Loes Aarnink zich in voor deze kinderen, door ze te helpen aan een gezonde leefstijl door gezonde eetgewoonten.

Samen op weg naar meer lichaamsbeweging


Beweegmakelaar

Mensen die het lastig vinden om meer te bewegen, worden op weg geholpen door de beweegmakelaar, de verbindende factor tussen de zorg en het beweegaanbod in Deventer en omstreken.

Bewegen op recept


Bewegen op recept

Het project ‘Bewegen op recept’ geeft deelnemers inzicht in hun beweeggedrag en maakt ze enthousiast om meer te bewegen.

Met de hulp van de Beweegmakelaar leren zij weer op hun lichaam vertrouwen


Een positieve flow door de Beweegmakelaar

Patiënten die op regelmatige basis met de zorg te maken krijgen, verleren vaak hoe je een actieve leefstijl kunt leiden of durven gewoonweg niet meer. Met de hulp van de Beweegmakelaar leren zij weer op hun lichaam vertrouwen.

afbeelding
afbeelding


Stap voor stap gezonder leven

Met het project ‘Bewegen op Recept’ wordt er op een nieuwe manier gekeken naar hoe je als mens in beweging kan komen. Dit nieuwe initiatief geeft mensen inzicht in hun beweeggedrag en stimuleert hen dit beweeggedrag te verbeteren.