Regeling gespreid betalen eigen risico vooraf

 

Voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico. Dit bedrag is vastgesteld door de overheid en het geldt voor iedereen in Nederland die een basisverzekering heeft. Het verplicht eigen risico is in 2018 vastgesteld op € 385,-. U betaalt dit bedrag aan zorgkosten zelf. Bij Salland Zorgverzekeringen kunt u als service het verplicht eigen risico in termijnen betalen.

Vooraf gespreid betalen eigen risico: hoe zat het ook al weer?

Met deze regeling kunt u het verplicht eigen risico vooraf in termijnen betalen. Wij verdelen het maximale bedrag van € 385,- in tien maandelijkse termijnen van € 38,50. Op het moment dat het verplicht eigen risico bij u in rekening wordt gebracht, wordt dit betaald vanuit het door u gespaarde bedrag. Heeft u in 2018 weinig of geen zorgkosten gemaakt? Dan storten wij het resterende bedrag terug.

 

AANVRAGEN VOORAF REGELING

Let op: soms moet u toch nog een bedrag betalen

Zoals u wellicht weet, kunnen wij pas eigen risico bij u in rekening brengen, nadat wij een overzicht van uw zorgkosten hebben ontvangen van uw zorgverlener. Met name bij ziekenhuisbehandelingen krijgen wij deze overzichten soms laat. Zo kan het voorkomen dat wij nog een rekening van een zorgverlener krijgen over een jaar waarin u niet heeft deelgenomen aan de regeling Vooraf gespreid betalen verplicht eigen risico. In dat geval moet u dit bedrag nog betalen. Ook kan het zijn dat wij nog een rekening ontvangen nadat wij het resterende bedrag terug hebben gestort op uw IBAN.

 

Voorbeeld:

Meneer De Vries gaat in mei 2018 naar het ziekenhuis voor een heup. Voor deze heup (een zorgproduct, of DBC) stuurt het ziekenhuis pas in mei 2019 een declaratie naar Salland. In juli 2019 ontvangt meneer de Vries een overzicht eigen risico van Salland met hierop het eigen risico bedrag van zijn heupoperatie.


Meneer De Vries maakt in 2018 gebruik van de regeling 'Vooraf gespreid betalen verplicht eigen risico'. Omdat hij in 2018 verder weinig zorgkosten heeft gemaakt (€100,- voor medicijnen), stort Salland Zorgverzekeringen in april 2018 €285,- euro terug op de rekening van meneer De Vries. In juli 2019 ontvangt hij alsnog de rekening voor deze €285,-, zijnde de kosten voor zijn heupoperatie. Dit bedrag moet dan nog betaald worden.

Er kunnen kosten verrekend worden

Heeft u vanuit de regeling een spaarbedrag overgehouden en heeft u in het nieuwe jaar zorgkosten gemaakt? Dan worden deze bedragen met elkaar verrekend. Zo verlagen wij de eigen risico kosten die u in het nieuwe jaar moet betalen. Hetzelfde geldt voor andere bedragen die u nog moet betalen. Om te voorkomen dat u hiervoor van ons een herinnering ontvangt, verrekenen wij dit bedrag voor u, zodat u hier geen omkijken meer naar heeft.

Afmelden gespreid betalen vooraf

Wilt u de regeling stopzetten? Gebruik dan het afmeldformulier.

 

 

 

Wanneer u te veel of te weinig heeft betaald dan leest u in de brief of u nog een bedrag moet bijbetalen of dat u een bedrag terugkrijgt. Hoeft u niets bij te betalen of krijgt u niets terug dan ziet u dat ook in de brief.

 

In de meegestuurde bijlage ziet u de specificatie van de kosten die u heeft gemaakt. Wanneer u dit bedrag vergelijkt met het bedrag dat u al heeft betaald dan komt u tot het te betalen of terug te ontvangen bedrag. Wij hebben informatie over het overzicht voor u op een rijtje gezet.

U ontvangt in april 2014 de afrekening over 2013. Omdat u in 2014 niet deelneemt aan de regeling, ontvangt u in 2014 elk kwartaal een overzicht van eventueel gemaakte kosten waarvoor het eigen risico geldt.

Heeft u in 2015 te veel betaald en heeft u in 2016 al kosten gemaakt? Dan worden deze bedragen met elkaar verrekend. Dit doen wij om te voorkomen dat u in 2016 met hoge kosten wordt geconfronteerd. Hetzelfde geldt voor eventuele bedragen die u nog moet betalen over 2014. Om te voorkomen dat u hiervoor van ons een herinnering ontvangt, verrekenen wij dit bedrag voor u zodat u hier geen omkijken meer naar heeft.

De hoofdverzekerde (of verzekeringnemer) is degene die officieel de zorgverzekering bij ons heeft afgesloten. Daarom worden alle bedragen betreffende deze zorgverzekering, zoals de premie en het eigen risico, bij de hoofdverzekerde in rekening gebracht.

Dan kan het zijn dat u in 2016 een overzicht krijgt over gemaakte kosten in 2015. Voor kosten gemaakt in 2016 krijgt u nog geen afrekening. Deze ontvangt u in april 2017.

Waarschijnlijk heeft u minder dan 10 maanden een bedrag van € 35,- per maand betaald.


Wanneer u niet de volledige 10 maanden heeft betaald en u heeft wel zorgkosten gemaakt dan kan het zijn dat u nog een rekening ontvangt over hetgeen u te weinig heeft betaald.

Het is heel vervelend wanneer we u als “erven van” een verzekerde van ons moeten confronteren met een betaling voor het eigen risico. Toch kan het voorkomen dat de overledene nog te weinig eigen risico heeft betaald. U krijgt dan als “erven van” hiervan de rekening. Andersom geldt trouwens hetzelfde: wanneer de verzekerde te veel heeft betaald, dan ontvangt u een bedrag terug.

Hiervoor kijken wij naar het aantal maanden dat u daadwerkelijk heeft betaald. Bent u later in de regeling ingestapt of is de regeling eerder gestopt, dan zult u dit terugzien in het gespaarde bedrag.

Ja, dit kan. We zijn hierin afhankelijk van de zorgverleners. Met name ziekenhuizen declareren vaak laat. Ziekenhuizen werken met zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en deze kunnen maximaal één jaar lopen. Pas na afloop van zo’n DBC kan het ziekenhuis declareren. Het kan dus zijn dat een ziekenhuis nu nog gaat declareren voor 2015. Wanneer u het maximale bedrag aan eigen risico nog niet heeft betaald dan kan het zijn dat u nog een bedrag moet btalen.