• Home
  • Genomineerde 5 - ZAC

"We werken samen met Sportservice Zwolle en WijZ."

 

"Samen sporten haalt mensen uit hun isolement"

 

ZAC - Sport is voor iedereen

Z.A.C. is een voetbalvereniging in Zwolle Zuid. Voetbalplezier en verenigingsleven staan centraal. Belangrijk doel voor de komende jaren is het vergroten van de samenwerking met de buurt. Wat kunnen de club en de buurt voor elkaar betekenen? Welke mensen kunnen gebruik maken van de mooie accommodatie op Sportpark Jo van Marle? De club heeft een plan gemaakt om verschillende doelgroepen in de wijk aan te trekken.

 

In februari is er bijvoorbeeld een Walking Football groep gestart. 65-plussers voetballen op een aangepaste en verantwoorde manier onder professionele begeleiding van een trainer van Sportservice Zwolle. De reacties van de deelnemers (ongeveer 15) zijn zeer positief. Dat vraagt om meer!

Eerst de ouderen

“De eerste groep waar wij ons op richten, zijn de ouderen. Bij ouderensport gaat het om balans, (fijne) motoriek, oog-hand coördinatie en kracht en weerstand. Ouderen kunnen reguliere sporten met aangepast materiaal beoefenen, maar ook zijn er specifieke spellen voor senioren. Er bestaat aangepast sport- en spelmateriaal voor deze doelgroep, maar wij hebben dat nog niet. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: foamballen, dynabands, korte badmintonrackets met lichte grote shuttles, loopladders etc. Met het geld vanuit het innovatiebudget willen we deze materialen graag aanschaffen om ouderensport naar ons sportpark te halen.”

 

Het sportpark van ZAC

Gezondheid en gezelligheid

Regelmatig bewegen is één van de goedkoopste en beste manieren om een betere gezondheid te krijgen en te houden. Lichamelijke beweging is goed voor het hart, de bloedvaten en de longen en het verkleint de kans op verschillende chronische ziekten.

 

Samen bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid; het haalt mensen ook uit een isolement. Daarom wil Z.A.C. een club worden waar ouderen, scholieren en andere buurtbewoners elkaar vinden door samen te sporten. Bewegen is het goedkoopste medicijn met de gezelligste bijwerking!

Logo ZAC