• Home
  • Genomineerde 3 - Reddingsbrigade Deventer

Reddingsbrigade Deventer - Zwem je Fit!!

Het project Zwem je Fit richt zich op jongeren in de leeftijd van 6- 14 jaar uit de wijken met een lage Sociaal Economische status. Een groot deel van deze kinderen zegt het lidmaatschap van sportverenigingen aan het eind van het basisonderwijs op. Met het project worden kinderen opnieuw bij zwemverenigingen betrokken.

Uitgebreide beschrijving idee

Reddingsbrigade Deventer probeert kinderen (opnieuw) bij sportverenigingen te betrekken, lid te laten worden en te voorkomen dat ze op een later moment weer afhaken. Hierbij maken ze gebruik van de interventie ‘kennismaken met de zwemsport’. Om kinderen aan het sporten te krijgen is het belangrijk om ze een laagdrempelig zwemaanbod te bieden en om plezier en leren zwemmen te combineren.

Reddingsbrigade Deventer

Het idee is om op een vaste tijd op zaterdagmiddag wisselende workshops aan te bieden, waarbij doorstroming naar een lidmaatschap mogelijk is. De workshops worden afgerond met certificaten die tijdens een familiedag worden uitgereikt. Zo wordt het hele gezin erbij betrokken. Ook wordt er een aparte workshop gegeven aan ouders over lid worden van een vereniging en voldoende beweging voor het hele gezin.

Logo Reddingsbrigade Deventer
Zwembad