• Home
  • Genomineerde 2 - Drijver's TC

"Tennis is voor iedereen"

 

"Met de juiste hulp is er veel mogelijk"

 

Drijver's TC - Maak kennis met tennis

Waar nog niet zo lang gelden wachtlijsten de standaard waren bij verenigingen, heeft tennissend Nederland de laatste jaren te kampen met teruglopende ledenaantallen en verminderde interesse in de sport. Waar dus kortgeleden de mensen vanzelf de weg wisten te vinden naar de verenigingen, moeten de clubs nu hard werken om leden te werven en binnen de poorten te houden. Vooral bepaalde groepen mensen weten de club niet te vinden. En daar wil Drijver's TC wat aan doen.

Uitgebreide beschrijving idee

Drijver's TC wil de club aantrekkelijk maken voor mensen die het lidmaatschap normaal gesproken niet kunnen betalen. Om dat te laten slagen, is het natuurlijk niet voldoende om een paar flyers te verspreiden in de buurt. Drijver's TC is het volgende van plan:

 

  • Een kennismakingsclinic voor de verschillende doelgroepen onder leiding van een gediplomeerde trainer
  • Uitleg over de Stichting 2Gether (Recht-Op) en Stichting Leergeld
  • Het door de club beschikbaar stellen van middelen
  • Een nieuwe lidmaatschapsvorm, die aansluit op de doelgroep
Kinderen bij Drijver

Kort gezegd betekent dit dat Drijver's, samen met 2 stichtingen, het lidmaatschapsgeld betaalt van mensen die dat niet zelf kunnen. Ook worden er verschillende materialen ter beschikking gesteld door de club. Hierbij kunt u denken aan rackets, tennisballen, kleding en schoenen.

Logo Drijver