afbeelding

Vrijwillig eigen risico

Bij uw basisverzekering kunt u naast het verplicht eigen risico ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. Het vrijwillig eigen risico geldt alleen voor zorg uit het basispakket.

Kan ik zelf de hoogte van het vrijwillig eigen risico kiezen?

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 of €500. Uw totale eigen risico komt daarmee op €460, €560, €660, €760 of €860.

 

Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan krijgt u van ons premiekorting. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie voor uw basisverzekering. Uw premiekorting kan oplopen tot wel 20%.

 

Vrijwillig eigen risico

(per jaar)

Premie basisverzekering

(per maand)

Premiekorting

(per maand)
geen €101,50 geen
€100,- €98,50 €3,-
€200,- €95,50 €6,-
€300,- €92,50 €9,-
€400,- €89,50 €12,-
€500,- €84,00 €17,50

Hoeveel vrijwillig eigen risico heb ik al betaald?

Log in op Mijn Salland. En kijk onder ‘Zorgkosten’. Hier ziet u precies hoeveel eigen risico u al betaald hebt. En wat uw resterend eigen risico is. Wel zo makkelijk!

Kan ik mijn vrijwillig eigen risico wijzigen?

Dat kan jaarlijks per 1 januari. Geef de wijziging uiterlijk op 31 december door in Mijn Salland.

Voorbeeld vrijwillig eigen risico

 • Johan koos voor een vrijwillig eigen risico van € 200. Hij breekt in 2018 zijn arm en wordt in het ziekenhuis behandeld: kosten €760.
 • Johan betaalt eerst het verplicht eigen risico van €385. Daarbovenop betaalt hij nog eens €200 vrijwillig eigen risico. Johan betaalt in totaal dus €585,-.
 • Het restant van €175,- betaalt Salland.
 • Johan heeft zijn volledige eigen risico betaald, dus voor de rest van het jaar 2018 betaalt hij geen eigen risico meer.

Wij hebben meer rekenvoorbeelden voor u op een rij gezet.

Waarvoor geldt het verplicht eigen risico niet?

 • Behandelingen door uw huisarts. Maar let op: Schrijft uw huisarts geneesmiddelen voor? Of laat hij voor u (laboratorium)onderzoek uitvoeren in een ziekenhuis? Dan geldt het eigen risico wel.
 • Verloskundige zorg en kraamzorg. Maar let op: het eigen risico geldt wel voor de kosten van andere zorg rondom de bevalling. Bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, bloedonderzoek, ziekenvervoer en prenatale diagnostiek zoals een vruchtwaterpunctie en een vlokkentest.
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor.
 • Ketenzorg. Dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken, bijvoorbeeld bij diabetesbehandelingen.
 • Voorkeursgeneesmiddelen. U betaalt wel eigen risico voor de kosten die de apotheek maakt om u het geneesmiddel te leveren. Dit noemen we terhandstellingskosten​.
 • Hulpmiddelen in bruikleen.
 • Eigen bijdragen.
 • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering.

Veelgestelde vragen

Wij hebben veelgestelde vragen over het vrijwillig eigen risico voor u op een rij gezet.

 

VEELGESTELDE VRAGEN