afbeelding

Eigen bijdrage

Wanneer geldt een eigen bijdrage? Hieronder een opsomming van vergoedingen waarvoor vanuit de zorgverzekeringswet een eigen bijdrage geldt:

 

Voor sommige zorgsoorten geldt een maximum aantal behandelingen (bijv. fysiotherapie) of een maximumtarief (ongecontracteerde zorg). Als u meer behandelingen nodig heeft of naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, dan betaalt u een deel zelf. Ook dit bedrag noemen wij 'eigen bijdrage'.